ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။


ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

Zawgyi

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။


ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

 

ဉာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့သမီးလေး ရည်းစားနှင့် ချိန်းတွေ့သောအခါ

ဉာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့သမီးလေး ရည်းစားနှင့် ချိန်းတွေ့သောအခါ

ရည်းစားနှင့် ချိန်းတွေ့မယ့် သမီးကို အမေဖြစ်သူကအမှာတော်ပါးနေတယ်…

“သမီးရေ… …ညည်းကောင်လေး အပေါ်ပိုင်းကို လက်သရမ်းရင်DON ‘T လို့ပြော …ကြားလား”

“ဟုတ္ကဲ့ အေမ’”

“ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ပြဿနာရှာလာရင်တော့

STOP လို့ပြောနော်”

“အင်းပါ အမေရဲ့”

“သေချာမှတ်သွားနော်”

“ဟုတ်”

နောက်တနေ့ သမီးဖြစ်သူက –

“အမေမှာတဲ့ အတိုင်းလုပ်တာ အဆင်မပြေဘူး …အမေ”

“ဟဲ့… …ဘာဖြစ်လို့တုန်း ?? ”

“သူကအပေါ်ပိုင်းရော …အောက်ပိုင်းရော တပြိုင်တည်းလက်သရမ်းလို့ ”

“အမ်… …အဲတော့ သမီးက ဘာပြောလိုက်လဲ? ”

“အပေါ်ရော အောက်ရောဆိုတော့

အမေမှာလိုက်တာပဲ

ပေါင်းပြီး ပြောလိုက်တယ်”😁😁

“ဘယ်လို ပြောလိုက်လဲ”

“DON’T STOP လို့ “😁😁

.”အမလေးငါ့သမီးလျှာထွက်ပြီ 😲😲”

Credit

Zawgyi

ဉာဏ္ေကာင္းလြန္းတဲ့သမီးေလး ရည္းစားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ေသာအခါ

ရည္းစားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕မယ့္ သမီးကို အေမျဖစ္သူကအမွာေတာ္ပါးေနတယ္…

“သမီးေရ… …ညည္းေကာင္ေလး အေပၚပိုင္းကို လက္သရမ္းရင္DON ‘T လို႔ေျပာ …ၾကားလား”

“ဟုတၠဲ့ ေအမ’”

“ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းကို ျပႆနာရွာလာရင္ေတာ့

STOP လို႔ေျပာေနာ္”

“အင္းပါ အေမရဲ႕”

“ေသခ်ာမွတ္သြားေနာ္”

“ဟုတ္”

ေနာက္တေန႔ သမီးျဖစ္သူက –

“အေမမွာတဲ့ အတိုင္းလုပ္တာ အဆင္မေျပဘူး …အေမ”

“ဟဲ့… …ဘာျဖစ္လို႔တုန္း ?? ”

“သူကအေပၚပိုင္းေရာ …ေအာက္ပိုင္းေရာ တၿပိဳင္တည္းလက္သရမ္းလို႔ ”

“အမ္… …အဲေတာ့ သမီးက ဘာေျပာလိုက္လဲ? ”

“အေပၚေရာ ေအာက္ေရာဆိုေတာ့

အေမမွာလိုက္တာပဲ

ေပါင္းၿပီး ေျပာလိုက္တယ္”😁😁

“ဘယ္လို ေျပာလိုက္လဲ”

“DON’T STOP လို႔ “😁😁

.”အမေလးငါ့သမီးလွ်ာထြက္ၿပီ 😲😲”

ဘွဲ့ရနှင့် ငါးစိမ်းသည်တဲ့ ဘယ်သူက ပညာပိုတတ်လဲ ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါ

ဘွဲ့ရနှင့် ငါးစိမ်းသည် ဘယ်သူကပညာပိုတတ်လဲ ဖတ်ပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ။ယနေ့မနက် ငါးကြော်လေးစားချင်လာသဖြင့် ဈေးထဲကို ငါးဝယ်ရန်ရောက်လာသည်။

ကျွန်တော် ဝယ်နေကျ ငါးဆိုင်ရှိသည်။ ငါးကြင်းတစ်မျိုးတည်းရောင်းပြီး ဖော်ရွေသည်။ ဝယ်သူအကြိုက် မညည်းမညူ လုပ်ပေးလေ့ရှိ သည်။ငါးရောင်းသူကို ငါးစိမ်းသည်ဟု ခေါ်ကြသည်။

ငါးစိမ်းသည်ဆိုသည်မှာ စွာတာတာ၊ ကက်ကက်လန်၊ မိုက်ရိုင်းသည်ဟု ထင်လျှင် ကျွန်တော်ငါးဝယ်သည့်ဆိုင်မှ “မရွှေ” ကိုခေါ်ပြချင်ပါသည်။

“ဦးလေး မရောက်တာကြာပြီ … ဘာလဲ ဆိုင်ဟင်းကိုမုန်းလို့ ရောက်လာတာလား”“မဟုတ်ပါဘူး … ခရီးထွက်တာတွေ များနေလို့”“ငါးကြင်းဖြူ ဗိုက်သားလေးနဲ့တွဲထားတဲ့အပိုင်း ချိန်လိုက်မယ်နော်”

“အစိတ်သားလောက်ပဲနော်”“၃၅ ကျပ်သားရှိတယ် ဦးလေးရယ် … ၃၀ သားဖိုးပဲပေး”“အေး … အေး ခုတ်လိုက်”

ငါးဝယ်လျှင်အပိုဆောင်းအဖြစ် ကြော်နိုင်သည့် အတုံးလောက်ဖြစ်စေရန် ခုတ်ထစ်ပေးသည်။ အကြေးထိုးပေး သည်။ ရေဆေးပေးသည်။ အိမ်ရောက်လျှင်တန်းကြော်ရုံသာဖြစ်သည်။

ငါးဝယ်ပြီးနောက် ငါးဆိုင်ရှေ့ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ကျွန်တော်ထိုင်သည်။ ထိုဆိုင်တွင် ခေါက်ဆွဲသုပ်ကောင်း သည်။ အကြော်လည်းရသည်။

ခေါက်ဆွဲသုပ်မှာပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်နေစဉ် မရွှေဆိုင်ကို အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက် ဝင်လာသည်။သူ့နောက်တွင် ဆွဲခြင်းဆွဲသော ကလေးတစ်ယောက်လည်း ပါလာသည်။

ပထမ ငါးမေးသည် … အထက်စီး။ဒုတိယဈေးဆစ်သည် … အကြိတ်အနယ်။တတိယအပိုတောင်းသည် … ကလေးမုန့်ဖိုးတောင်းသလို

ဤအထိ ပြဿနာမရှိ။ မရွှေက စိတ်ရှည်သည်။“ငါးခုတ်ပေး”“ကြော်တုံးလား … ချက်တုံးလား”“ငါပြောတဲ့အတိုင်းခုတ်”ငါးရောင်းသူက အကြေးထိုးပေးသည်။ အူနုတ်ပေးသည်။

ခုတ်ပေးသည်။“ဒီအတုံးကို နှစ်တုံးပြန်ခုတ်”“အမြီးပိုင်းကို ထက်ဝက်ခြမ်း”“ခေါင်းကိုထက်ခြမ်းပဲခုတ်လေ”“နေဦး … နေဦး … ဒီအပိုင်း မကြိုက်ဘူး … ဟိုတစ်ပိုင်းခုတ်ပြီး လဲပေး”

ကျွန်တော်က ဈေးဝယ်သူ၏ စီးပိုးလှသော အပြောနှင့် ခိုင်းစေချက်များကို ကြည့်နေမိသည်။ ကိုယ့်ရှေ့လာချသည့် ခေါက်ဆွဲကိုပင် မစားမိ။“အစ်မရယ် … ဒီတစ်ကောင်ဝယ်ရင် ဒီတစ်ကောင်က အပိုင်းကိုပဲရမှာပေါ့…

ဟိုအပိုင်းသွားလဲပေးလို့ မရပါဘူး”“အတူတူပဲဟာ … ဘာကွာလို့လဲ”“ကွာတယ်လေအစ်မ … ဒါက ငါးကြင်းဖြူ”“ကွာကွာ … မကွာကွာအေ … လဲပေးမလား … မလဲပေးဘူးလား”“အစ်မရယ် … မဖြစ်နိုင်တာကို မပြောပါနဲ့ မရပါဘူး”

“ဟိုအတုံးကို ဒီအထဲထည့် ဒီတစ်တုံးကို ဟိုပြန်ထည့် ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ”“အမျိုးအစား မတူဘူး အစ်မရယ် … ဈေးလည်းမတူဘူး”“ဘာဖြစ်ဖြစ်အေ ထည့်လိုက်ပါ”“မရပါဘူးအစ်မရယ်”

“ညည်းတို့ ငါးစိမ်းသည်တွေဟာလေ လက်ပေါက်ကိုကပ်တယ် …ငါကလည်း အဆင့်မရှိတာနဲ့မှ ဖက်ပြောမိတာ မှားပါတယ်”“အဲသည်လို မပြောပါနဲ့ အစ်မကြီးရယ် … လူတိုင်း သူ့အဆင့်နဲ့သူတော့ ရှိပါတယ်”

“ညည်းအဆင့် ဘယ်လောက်ရှိလဲ … ငါက ဘွဲ့ရပြီးပြီ”“အစ်မ … နောက်လူတွေ ရောင်းရဦးမယ်နော် … ဒီမှာ ၂၆၅၀ ကျပါတယ်”“ရော့ ၃၀၀၀”မရွှေက ပိုငွေကို ပြန်အမ်းလိုက်သည်။

အမျိုးသမီးက ပြန်အမ်းငွေကို လက်နှင့်မကိုင် ရွံသလို မျက်နှာထားဖြင့်“ဟဲ့ …တူးတူး ယူလိုက်စမ်း” ဟုပြောလိုက်သည်။သူ့နောက်က ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံနှင့် ငါးထုပ်ကို ယူလိုက်သည်။

အမျိုးသမီးက“ရွံလိုက်တာ” ဟုပြောကာထွက်သွားသည်။ကျွန်တော်ကထင်နေသည်မှာ မရွှေ ပွဲကြမ်းလိမ့်မည်ဟု ထင်နေသည်။သို့သော် ငါးရောင်းသည့်မရွှေက ပြုံးနေသည်။ ကျွန်တော် အံ့ဩသွားမိသည်။

ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုလျှင် ပွဲကြမ်းပြီ။ အပြင်တွင် အမှန်တကယ်တွေ့ နေရသည်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။ကားစီးလာသည့် ဘွဲ့ရဆိုသော အမျိုးသမီးက ကက်ကက်လန်၊ မတူမတန်သလိုအော်ဟစ် ပြောဆိုနေချိန်တွင်

ငါးရောင်းသည့် ငါးစိမ်းသည် မရွှေက ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အေးဆေးစွတုံ့ပြန်နေသည်။ဘွဲ့ဆိုတာ အဆင့်လားဘွဲ့ရထားသည်နှင့် အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်သွားသည်တော့ မှန်ကောင်းမှန်မည်။

သို့သော် ငါးစိမ်းတန်းတွင် ဂုဏ်ထုတ်ဖော်ကာ ရိုင်းစိုင်းတင်စီးပြသည်မှာ ဘွဲ့ရအဆင့်လား။မရွှေ ဘယ်နှတန်းအောင်သည်မသိ။ လက်ထဲတွင် လက်ကောက်တွေ နှစ်ဖက်စလုံး ပြည့်နေအောင် ဝတ်ထား သည်။

လည်ပင်းတွင်လည်း လက်မလုံးလောက်ဆွဲကြိုးကြီး ဆွဲထားသည်။သူဂုဏ်မောက်မည်ဆိုလျှင် မောက်နိုင်သည်။ သို့သော် ကိုယ့်ဖောက်သည်ကို ရိုသေလေးစားစွာ ဆက်ဆံသည်။ ပြန်ပြီးရန်မတွေ့။

မရွှေ ရန်တွေ့တတ်ကောင်း တွေ့တတ်မည်။သို့သော် ပညာတတ် ဘွဲ့ရဆိုသူက သူ့ကို ကက်ကက်လန်ရန်တွေ့သွားစေ သူကပြန်ပြီး ရန်မတွေ့။မရွှေသည်တကယ့်ပညာတတ်တစ်ယောက်။သို့သော် ငါးရောင်းနေသည်။

Credit

Zawgyi

ဘြဲ႕ရႏွင့္ ငါးစိမ္းသည္ ဘယ္သူကပညာပိုတတ္လဲ ဖတ္ၿပီးရင္ ဆုံးျဖတ္ၾကည့္ပါ။ယေန႔မနက္ ငါးေၾကာ္ေလးစားခ်င္လာသျဖင့္ ေဈးထဲကို ငါးဝယ္ရန္ေရာက္လာသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ဝယ္ေနက် ငါးဆိုင္ရွိသည္။ ငါးၾကင္းတစ္မ်ိဳးတည္းေရာင္းၿပီး ေဖာ္ေ႐ြသည္။ ဝယ္သူအႀကိဳက္ မညည္းမညဴ လုပ္ေပးေလ့ရွိ သည္။ငါးေရာင္းသူကို ငါးစိမ္းသည္ဟု ေခၚၾကသည္။

ငါးစိမ္းသည္ဆိုသည္မွာ စြာတာတာ၊ ကက္ကက္လန္၊ မိုက္႐ိုင္းသည္ဟု ထင္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ငါးဝယ္သည့္ဆိုင္မွ “မေ႐ႊ” ကိုေခၚျပခ်င္ပါသည္။

“ဦးေလး မေရာက္တာၾကာၿပီ … ဘာလဲ ဆိုင္ဟင္းကိုမုန္းလို႔ ေရာက္လာတာလား”“မဟုတ္ပါဘူး … ခရီးထြက္တာေတြ မ်ားေနလို႔”“ငါးၾကင္းျဖဴ ဗိုက္သားေလးနဲ႔တြဲထားတဲ့အပိုင္း ခ်ိန္လိုက္မယ္ေနာ္”

“အစိတ္သားေလာက္ပဲေနာ္”“၃၅ က်ပ္သားရွိတယ္ ဦးေလးရယ္ … ၃၀ သားဖိုးပဲေပး”“ေအး … ေအး ခုတ္လိုက္”

ငါးဝယ္လွ်င္အပိုေဆာင္းအျဖစ္ ေၾကာ္ႏိုင္သည့္ အတုံးေလာက္ျဖစ္ေစရန္ ခုတ္ထစ္ေပးသည္။ အေၾကးထိုးေပး သည္။ ေရေဆးေပးသည္။ အိမ္ေရာက္လွ်င္တန္းေၾကာ္႐ုံသာျဖစ္သည္။

ငါးဝယ္ၿပီးေနာက္ ငါးဆိုင္ေရွ႕ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ထိုင္သည္။ ထိုဆိုင္တြင္ ေခါက္ဆြဲသုပ္ေကာင္း သည္။ အေၾကာ္လည္းရသည္။

ေခါက္ဆြဲသုပ္မွာၿပီး ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ေနစဥ္ မေ႐ႊဆိုင္ကို အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ေယာက္ ဝင္လာသည္။သူ႔ေနာက္တြင္ ဆြဲျခင္းဆြဲေသာ ကေလးတစ္ေယာက္လည္း ပါလာသည္။

ပထမ ငါးေမးသည္ … အထက္စီး။ဒုတိယေဈးဆစ္သည္ … အႀကိတ္အနယ္။တတိယအပိုေတာင္းသည္ … ကေလးမုန႔္ဖိုးေတာင္းသလို

ဤအထိ ျပႆနာမရွိ။ မေ႐ႊက စိတ္ရွည္သည္။“ငါးခုတ္ေပး”“ေၾကာ္တုံးလား … ခ်က္တုံးလား”“ငါေျပာတဲ့အတိုင္းခုတ္”ငါးေရာင္းသူက အေၾကးထိုးေပးသည္။ အူႏုတ္ေပးသည္။

ခုတ္ေပးသည္။“ဒီအတုံးကို ႏွစ္တုံးျပန္ခုတ္”“အၿမီးပိုင္းကို ထက္ဝက္ျခမ္း”“ေခါင္းကိုထက္ျခမ္းပဲခုတ္ေလ”“ေနဦး … ေနဦး … ဒီအပိုင္း မႀကိဳက္ဘူး … ဟိုတစ္ပိုင္းခုတ္ၿပီး လဲေပး”

ကြၽန္ေတာ္က ေဈးဝယ္သူ၏ စီးပိုးလွေသာ အေျပာႏွင့္ ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ေနမိသည္။ ကိုယ့္ေရွ႕လာခ်သည့္ ေခါက္ဆြဲကိုပင္ မစားမိ။“အစ္မရယ္ … ဒီတစ္ေကာင္ဝယ္ရင္ ဒီတစ္ေကာင္က အပိုင္းကိုပဲရမွာေပါ့…

ဟိုအပိုင္းသြားလဲေပးလို႔ မရပါဘူး”“အတူတူပဲဟာ … ဘာကြာလို႔လဲ”“ကြာတယ္ေလအစ္မ … ဒါက ငါးၾကင္းျဖဴ”“ကြာကြာ … မကြာကြာေအ … လဲေပးမလား … မလဲေပးဘူးလား”“အစ္မရယ္ … မျဖစ္ႏိုင္တာကို မေျပာပါနဲ႔ မရပါဘူး”

“ဟိုအတုံးကို ဒီအထဲထည့္ ဒီတစ္တုံးကို ဟိုျပန္ထည့္ ဘာျဖစ္လို႔မရတာလဲ”“အမ်ိဳးအစား မတူဘူး အစ္မရယ္ … ေဈးလည္းမတူဘူး”“ဘာျဖစ္ျဖစ္ေအ ထည့္လိုက္ပါ”“မရပါဘူးအစ္မရယ္”

“ညည္းတို႔ ငါးစိမ္းသည္ေတြဟာေလ လက္ေပါက္ကိုကပ္တယ္ …ငါကလည္း အဆင့္မရွိတာနဲ႔မွ ဖက္ေျပာမိတာ မွားပါတယ္”“အဲသည္လို မေျပာပါနဲ႔ အစ္မႀကီးရယ္ … လူတိုင္း သူ႔အဆင့္နဲ႔သူေတာ့ ရွိပါတယ္”

“ညည္းအဆင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ … ငါက ဘြဲ႕ရၿပီးၿပီ”“အစ္မ … ေနာက္လူေတြ ေရာင္းရဦးမယ္ေနာ္ … ဒီမွာ ၂၆၅၀ က်ပါတယ္”“ေရာ့ ၃၀၀၀”မေ႐ႊက ပိုေငြကို ျပန္အမ္းလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးက ျပန္အမ္းေငြကို လက္ႏွင့္မကိုင္ ႐ြံသလို မ်က္ႏွာထားျဖင့္“ဟဲ့ …တူးတူး ယူလိုက္စမ္း” ဟုေျပာလိုက္သည္။သူ႔ေနာက္က ေကာင္မေလးက ပိုက္ဆံႏွင့္ ငါးထုပ္ကို ယူလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးက“႐ြံလိုက္တာ” ဟုေျပာကာထြက္သြားသည္။ကြၽန္ေတာ္ကထင္ေနသည္မွာ မေ႐ႊ ပြဲၾကမ္းလိမ့္မည္ဟု ထင္ေနသည္။သို႔ေသာ္ ငါးေရာင္းသည့္မေ႐ႊက ၿပဳံးေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္ အံ့ဩသြားမိသည္။

႐ုပ္ရွင္ေတြထဲမွာဆိုလွ်င္ ပြဲၾကမ္းၿပီ။ အျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ေတြ႕ ေနရသည္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ကားစီးလာသည့္ ဘြဲ႕ရဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးက ကက္ကက္လန္၊ မတူမတန္သလိုေအာ္ဟစ္ ေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္

ငါးေရာင္းသည့္ ငါးစိမ္းသည္ မေ႐ႊက ယဥ္ေက်းလိမၼာ ေအးေဆးစြတုံ႔ျပန္ေနသည္။ဘြဲ႕ဆိုတာ အဆင့္လားဘြဲ႕ရထားသည္ႏွင့္ အဆင့္တစ္ခုကိုေရာက္သြားသည္ေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္မည္။

သို႔ေသာ္ ငါးစိမ္းတန္းတြင္ ဂုဏ္ထုတ္ေဖာ္ကာ ႐ိုင္းစိုင္းတင္စီးျပသည္မွာ ဘြဲ႕ရအဆင့္လား။မေ႐ႊ ဘယ္ႏွတန္းေအာင္သည္မသိ။ လက္ထဲတြင္ လက္ေကာက္ေတြ ႏွစ္ဖက္စလုံး ျပည့္ေနေအာင္ ဝတ္ထား သည္။

လည္ပင္းတြင္လည္း လက္မလုံးေလာက္ဆြဲႀကိဳးႀကီး ဆြဲထားသည္။သူဂုဏ္ေမာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေမာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ကို ႐ိုေသေလးစားစြာ ဆက္ဆံသည္။ ျပန္ၿပီးရန္မေတြ႕။

မေ႐ႊ ရန္ေတြ႕တတ္ေကာင္း ေတြ႕တတ္မည္။သို႔ေသာ္ ပညာတတ္ ဘြဲ႕ရဆိုသူက သူ႔ကို ကက္ကက္လန္ရန္ေတြ႕သြားေစ သူကျပန္ၿပီး ရန္မေတြ႕။မေ႐ႊသည္တကယ့္ပညာတတ္တစ္ေယာက္။သို႔ေသာ္ ငါးေရာင္းေနသည္။

Credit

လက်ရှိ ရန်ကုန်သားတွေ အကြောက်ဆုံး ကိစ္စနဲ့ ကားပိုင်ရှင် တဉီးရဲ့ ငိုရအခက် ရယ်ရအခက် အဖြစ်

လက်ရှိ ရန်ကုန်သားတွေ အကြောက်ဆုံး ကိစ္စနဲ့ ကားပိုင်ရှင် တဉီးရဲ့ ငိုရအခက် ရယ်ရအခက် အဖြစ်

လက်ရှိအချိန်မှာ ကားပိုင်ရှင် ရန်ကုန်သားတွေရဲ့ အကြောက်ဆုံးအရာတွေကို တန်းစီချရေးရင် ကားဘက်မှန် ဖြုတ်ခိုးခံရတဲ့ ကိစ္စက ထိပ်ဆုံးက ပါလာပါလိမ့်မယ်။ ကားပါကင် ရှားပါးလှတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်တလော ကြုံတွေ့နေရတာကတော့ ကားဘက်မှန် အခိုးခံရတဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တခုမှာတော့ ကားတစီးနဲ့ လူ ၃ ယောက်ဟာ လမ်းပေါ်မှာ တန်းစီရပ်ထားတဲ့ ကားတွေရဲ့ ဘက်မှန်တွေကို ဖြုတ်ခိုးနေတဲ့ပုံတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

ဘက်မှန်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြုတ်ခိုးနေကြပြီး စီစီတီဗီတွေ ရှိပေမယ့် ဂရုမစိုက်ကြတဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကားပါကင် ရှားပါးလွန်းတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကားတွေကို လမ်းပေါ်မှာ ရပ်ထားရတာကြောင့် ဘက်မှန်သူခိုးတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်အနေအထား ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။

အဆိုပါ ဘက်မှန်ခိုးယူမှုကို ရဲစခန်းကို အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားကြပေမယ့် ရဲစခန်းက သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ သူ အလုပ်ရှုပ်နေတာကြောင့် ဘယ်လိုမှ အရေးယူနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကားပိုင်ရှင်တွေက ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ့်ကားကို လုံခြုံရေး လုပ်ကြပေမယ့်လည်း သူခိုးတွေကတော့ ခိုးမြဲခိုးဆဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။

 

ဘက်မှန်သူခိုးတွေဟာ မှောင်ခိုဈေးတွေမှာ ပြန်ရောင်းလေ့ ရှိပြီး အခိုးခံရတဲ့ပိုင်ရှင်တွေက အဆိုပါဈေးတွေမှာ သွားဝယ်ယူတဲ့အခါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငိုရအခက်၊ ရယ်ရအခက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်အကြောင်း ကားပိုင်ရှင်တဦး ရေးသားထားကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။

ကောင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်၊ အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်ဝယ်တပ်တာ ကိုယ့်ပစ္စည်း ကိုယ်ပြန်ရတယ်၊ လာတပ်တာ အော်ရီဂျင်နယ်လား မေးလိုက်တာ အော်ရီဂျင်နယ်တဲ့၊ ဘာပြောရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ပစ္စည်း အသစ်က ဖြုတ်ထားတဲ့ အရာတွေက တထပ်ထည်းပဲ။ ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းများ တာမွေအခွန်လွတ်ဈေးတွင် ရသည်။ (Zayar Htet)
Credit

Zawgyi

လက္ရွိ ရန္ကုန္သားေတြ အေၾကာက္ဆုံး ကိစၥနဲ႔ ကားပိုင္ရွင္ တဉီးရဲ႕ ငိုရအခက္ ရယ္ရအခက္ အျဖစ္

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကားပိုင္ရွင္ ရန္ကုန္သားေတြရဲ႕ အေၾကာက္ဆုံးအရာေတြကို တန္းစီခ်ေရးရင္ ကားဘက္မွန္ ျဖဳတ္ခိုးခံရတဲ့ ကိစၥက ထိပ္ဆုံးက ပါလာပါလိမ့္မယ္။ ကားပါကင္ ရွားပါးလွတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လက္တေလာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတာကေတာ့ ကားဘက္မွန္ အခိုးခံရတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းတုန္းက လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္တခုမွာေတာ့ ကားတစီးနဲ႔ လူ ၃ ေယာက္ဟာ လမ္းေပၚမွာ တန္းစီရပ္ထားတဲ့ ကားေတြရဲ႕ ဘက္မွန္ေတြကို ျဖဳတ္ခိုးေနတဲ့ပုံေတြ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဘက္မွန္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖဳတ္ခိုးေနၾကၿပီး စီစီတီဗီေတြ ရွိေပမယ့္ ဂ႐ုမစိုက္ၾကတဲ့ပုံစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကားပါကင္ ရွားပါးလြန္းတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ကားေတြကို လမ္းေပၚမွာ ရပ္ထားရတာေၾကာင့္ ဘက္မွန္သူခိုးေတြအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္အေနအထား ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အဆိုပါ ဘက္မွန္ခိုးယူမႈကို ရဲစခန္းကို အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္ၾကားၾကေပမယ့္ ရဲစခန္းက သူ႔လုံၿခဳံေရးနဲ႔ သူ အလုပ္ရႈပ္ေနတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကားပိုင္ရွင္ေတြက ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကိုယ့္ကားကို လုံၿခဳံေရး လုပ္ၾကေပမယ့္လည္း သူခိုးေတြကေတာ့ ခိုးၿမဲခိုးဆဲ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘက္မွန္သူခိုးေတြဟာ ေမွာင္ခိုေဈးေတြမွာ ျပန္ေရာင္းေလ့ ရွိၿပီး အခိုးခံရတဲ့ပိုင္ရွင္ေတြက အဆိုပါေဈးေတြမွာ သြားဝယ္ယူတဲ့အခါ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ငိုရအခက္၊ ရယ္ရအခက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း ကားပိုင္ရွင္တဦး ေရးသားထားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ေကာင္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာျပည္၊ အခိုးခံလိုက္ရတဲ့ ပစၥည္းကို ျပန္ဝယ္တပ္တာ ကိုယ့္ပစၥည္း ကိုယ္ျပန္ရတယ္၊ လာတပ္တာ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္လား ေမးလိုက္တာ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္တဲ့၊ ဘာေျပာရမယ္မွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ပစၥည္း အသစ္က ျဖဳတ္ထားတဲ့ အရာေတြက တထပ္ထည္းပဲ။ ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္းမ်ား တာေမြအခြန္လြတ္ေဈးတြင္ ရသည္။ (Zayar Htet)
Credit

ထိုင်းထီဆုကြီး ဘတ် သိန်း ၁၂၀ ကံထူးသွားတဲ့ မြန်မာရွေ့ပြောင်းလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦး

ယခု စက်တင်ဘာလ အတွက် ထိုင်းထီဆုကြီး ဘတ် ၆ သန်း နှစ်စောင်တွဲ ဘတ်သိန်း ၁၂၀ ကံထူးသွားတဲ့ မြန်မာရွေ့ပြောင်းလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦး ကို ဆုငွေ သွားရောက် ထုတ်ပေးလိုက်ပြီလို့

ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများအရေးဆောင် ရွက်ပေးနေသည့် Aid Alliance Committee For Myanmar Workders ( AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့) ပြောပါတယ်။

AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင် ဒါရိုက်တာ ကိုရဲမင်း ( AAC ) က “ထိုင်းထီအမြင့်ဆုံးဆုပထမဆု ဘတ် ( ၆)သန်းဆု နှစ်စောင်တွဲ ဘတ်သိန်း(၁၂၀)ကံထူးရှင်ဇနီးမောင်နှံအား ထီဆုငွေများထုတ်ယူနိုင်ဖို့ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ထီဆုငွေများအား AAC ကိုရဲမင်း အဖွဲ့မှ နေ့တွင်းချင်းအပြီးအစီးထုတ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်တဲ့ ထိုင်းထီဖွင့်ပွဲမှာ ထိုင်းရောက် မြန်မာရွေ့ပြောင်း လုပ်သား ဇနီးမောင်နှံက ကံထူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လအတွက် ထိုင်းထီဆုကြီး ဘတ် ၆ သန်းကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွေ့ပြောင်းလုပ်သား ကရင်/ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသား ဇနီးမောင်နှံမှ ၂ ဦးမှ ကံထူးသွားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ် သားများအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် Aid Alliance Committee For Myanmar Workders ( AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့) အဖွဲ့က ပဲ ဆုကြေးငွေ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။

Credit

Zawgyi

ယခု စက္တင္ဘာလ အတြက္ ထိုင္းထီဆုႀကီး ဘတ္ ၆ သန္း ႏွစ္ေစာင္တြဲ ဘတ္သိန္း ၁၂၀ ကံထူးသြားတဲ့ ျမန္မာေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သား ဇနီးေမာင္ႏွံ ၂ ဦး ကို ဆုေငြ သြားေရာက္ ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီလို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေရးေဆာင္ ႐ြက္ေပးေနသည့္ Aid Alliance Committee For Myanmar Workders ( AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕) ေျပာပါတယ္။

AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုရဲမင္း ( AAC ) က “ထိုင္းထီအျမင့္ဆုံးဆုပထမဆု ဘတ္ ( ၆)သန္းဆု ႏွစ္ေစာင္တြဲ ဘတ္သိန္း(၁၂၀)ကံထူးရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံအား ထီဆုေငြမ်ားထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ထီဆုေငြမ်ားအား AAC ကိုရဲမင္း အဖြဲ႕မွ ေန႔တြင္းခ်င္းအၿပီးအစီးထုတ္ယူေပးခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္တဲ့ ထိုင္းထီဖြင့္ပြဲမွာ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေ႐ြ႕ေျပာင္း လုပ္သား ဇနီးေမာင္ႏွံက ကံထူးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္လအတြက္ ထိုင္းထီဆုႀကီး ဘတ္ ၆ သန္းကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကရင္/ပအိုဝ့္တိုင္းရင္းသား ဇနီးေမာင္ႏွံမွ ၂ ဦးမွ ကံထူးသြားေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားအေရးေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ Aid Alliance Committee For Myanmar Workders ( AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕) အဖြဲ႕က ပဲ ဆုေၾကးေငြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

Credit

ဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရ၊အိမ်မရွေ့ရ၊အိမ်မဆောက်ရ၊အိမ်ထောင်မပြုရဆိုတာမှန်ကန်ပါသလား

ဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရ၊အိမ်မရွေ့ရ၊အိမ်မဆောက်ရ၊အိမ်ထောင်မပြုရဆိုတာမှန်ကန်ပါသလား

ဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရ၊အိမ်မရွေ့ရ၊အိမ်မဆောက်ရ၊အိမ်ထောင်မပြုရဆိုတာမှန်ကန်ပါသလားဒကာတစ်ယောက်ကအရှင်ဘုရားဝါဆိုချိန်နီးလာပြီဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ဝါတွင်းကာလမှအိမ်မပြောင်းရအိမ်မရွေ့ရစတဲ့အယူအဆတွေကြောင့်ဝါမဆိုခင်ကတည်းဒီကိစ္စအတွက်အပြီးလုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်

ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဟောထားတာရှိသလားဒီအယူအဆတွေကိုလိုက်ပြီးလုပ်သင့်သလားမလုပ်သင့်ဘူးလားစသဖြင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုသိလိုပါတယ်ဘုရားစသဖြင့် မေးလျှောက်ဖူးလို့ ပြန်ပြီးဖြေပေးဖူးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီဒကာမေးလျှောက်သလိုပဲ

မြန်မာနိုင်ငံမှာဝါတွင်းကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရိုးစွဲနေတဲ့အမှားတွေအများကြီး ရှိပါတယ်ဘာသာရေး နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အယူအဆအမှားတွေဟာကြာတော့ဘုရားပဲဟောသလိုလိုကျမ်းဂန်တွေမှာပဲပါသလိုလိုဖြစ်ကုန်တာတွေအများကြီးပါပဲဒီအများကြီးတွေထဲကမေးခွန်း

ရှင်မေးထားသလို၊ဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရ၊အိမ်မရွေ့ရ၊အိမ်မဆောက်ရစတာတွေလည်းရှိသလိုဝါတွင်းကာလအိမ်ထောင်မပြုရဆိုတာတွေတောင်ပါနေပါသေးတယ်ဒီအယူအဆတွေဟာဘုရားဟောထဲမှာမပါတဲ့ဘုရားဟောနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ လောကီအယူအဆတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်

ဝါတွင်းကာလမှာအိမ်ပြောင်းရင်အိမ်ရွှေ့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေ လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့ ဟောပြောမှုတွေကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာလူအတော်များများကရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးတာတို့ဝါမဆိုခင်ဒါမှမဟုတ်ဝါကျွတ်ပြီးမှလုပ်တာတို့

စတာတွေ ဖြစ်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်ဝါတွင်းကာလမှာအိမ်အပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ကောင်းဘူးလို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောခဲ့လား?ရှေးတုန်းကတော့ရာသီဥတုအနေအထားအရဝါတွင်းဆိုတာမိုးတွင်းကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းအရွှေ့လုပ်ရင်ပိုပြီး

ဒုက္ခများနိုင်တဲ့အတွက် ချောက်ချောက်သွေ့သွေ့ဖြစ်တဲ့မိုးမကျခင်ကာလဒါမှမဟုတ်မိုးရာသီပြီးမှလုပ်ကြတဲ့အစဉ်အလာတွေရှိကြပါတယ်ဒါကရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဗေဒင်ဆရာ၊ယတြာဆရာနက္ခတ္တဆရာစတဲ့လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့

အာဘော်တွေ၊ဒီလောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့အယူအဆကိုယုံကြည်သူတွေကြောင့်ဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းကောင်းတာတို့၊အိမ်မရွှေ့ကောင်းတာတို့၊အိမ်မဆောက်ကောင်းတာတို့၊အိမ်ထောင် မပြုကောင်းတာတို့စတာတွေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခေတ်စားလာတာတွေဟာ

ဘုရားဟောမှာပါလို့လုပ်ကြတာတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာတော့ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အချိန်မှာမလုပ်ကောင်းဘူးဘယ်အချိန်မှာလုပ်ရမယ်စသဖြင့် ဟောထားတာမရှိပါဘူးဘယ်လိုမင်္ဂလာ၊ဘယ်လိုနက္ခတ်တွေနဲ့အညီမှလုပ်ရမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလိုနည်း

တွေကိုလည်းဘုရားမြတ်စွာကအားမပေးပါဘူး။အဲနက္ခတ်၊မင်္ဂလာစတဲ့အယူအဆတွေသိပ်ပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုများများကျင့်ကြဖို့ပဲမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီစကားတော်ကိုပရိတ်ကြီး၊ပုဗ္ဗဏှသုတ်မှာလာတဲ့

စကားတော်ကအထင်းအရှားဖွဈေ စပါတယ်အဲဒီသုတ်တော်မှာဘုရားရှင်က ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေသူများအဖို့အမြဲတမ်းနက္ခတ်ကောင်း ပါတယ်အမြဲတမ်းကျက်သရေမင်္ဂလာရှိပါတယ်၊အမြဲတမ်း ကောင်းသော

မိုးလင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊အမြဲတမ်း ကောင်းသောအိပ်ရာထခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊အမြဲတမ်း ကောင်းသောအချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်း ကောင်းသောပူဇော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဟောကြားတော်မူထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အိမ်အပြောင်းအရွှေ့ ပြုလုပ်ကြတာနဲ့

ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာအထူးမိန့်တော်မူထားတာမရှိပေမယ့်အိမ်သစ်တက်တဲ့ အခါ၊မြို့ရွာအသစ်တည်တဲ့အခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာမိန့်တော်မူထားတဲ့ဘုရားစကားတော်ရှိပါတယ်ဒီသုတ်တော်မှာဘုရားရှင်ကပညာရှိသည်အကြင်အရပ်၌အိမ်ရာ

ဆောက်လုပ်နေထိုင်၏ဤအရပ်၌သီလရှိသော၊ကိုယ်နှုတ်နှလုံး စောင့်သုံးသော၊ မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဆွမ်းကျွေးပြီးလျှင်ထိုအရပ်၌ရှိသောနတ်တို့အားအလှူ၏အဖို့ကိုအမျှဝေရာ၏၊ဤသို့အမျှပေးဝေလတ်သော်နတ်တို့သည်ပူဇော်ခံရသဖြင့်

ထိုအမျှပေးဝေသူကိုအတုန့်ပြန် ၍ပူဇော်ကုန်၏၊ မြတ်နိုးခံရသဖြင့်လည်း အတုန့်ပြန်၍ မြတ်နိုးကုန်၏၊ထို့ကြောင့်မိခင်သည်ရယ်ဝယ်သားကို စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ထိုအမျှဝေသူကို စောင့်ရှောက်၏၊နတ်တို့စောင့်ရှောက်ခံရသောသူသည်အခါခပ်သိမ်း ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတို့ကိုသာ

တွေ့မြင်ရလေ၏လို့ဟောကြားတော်မူထားတာကို တွေ့ရပါတယ်ဒီစကားတော်အရအိမ်အသစ်တက်တဲ့အခါ၊ နေရာအသစ် ပြောင်းတဲ့အခါမှာအိမ်တက်အလှူစတာတွေလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအလုပ်မျိုးကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့လည်းညီညွတ်လှတဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့

အစဉျအလာလို့ ပွောရမှာ ဖှဈပါတယဒြါပမယေ့ဘြယအြခွိနဘြယကွာလမာှဘာမလုပကြောငြးဘူးဆိုတာတှကတေော့ဘုရားဟောနဲ့မညီသလိုကိုယ့ရြဲ့ကံတရားတှကေိုမယုံကှညကြှလို့ပဲလို့ ပွောရမှာ ဖွဈပါတယျတကယျလို့သာအခါကာလတှေ ပွောကွကွေးဆိုရငျဝါးတှငျးဝါပတှေ

ရွေးစရာမလိုပါဘူး။မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်တိုင်းဟာမကောင်းတာတွေ ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီး ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်တိုင်းဟာအကောင်းတွေပဲ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်အိမ်ပြောင်းပြောင်းကိုယ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတာတွေကို

တွေ့ကြုံလာရမှာ ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဝါတွင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရ၊အိမ်ထောင်မပြုရစတဲ့အယူအဆတွေဟာဘုရားဟောအရလုပ်ကြတာမဟုတ်ဘဲ၊ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေကြောင့်နဲ့

ခေတ်စားလာတဲ့ လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့အယူအဆတွေကြောင့်မလိုအပ်ဘဲ အယူသည်းလာကြတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ဘုရားဟောအနေနဲ့ကတော့တကယ်လို့နက္ခတ်၊မင်္ဂလာတွေ ရွေးကြကြေးဆိုရင် ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလုပ်နေခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့နက္ခတ်၊ ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာစတာတွေ

ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာမကောင်းတဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားကြရမှာ ဖြစ်ပြီးဒီလိုဘယ်အချိန်၊ဘယ်ကာလစတာတွေ ရွေးကြဖို့ိထက်ဘယ်လိုမကောင်းမှုကိုဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်ကြည့်ကြမယ်ဘယ်လိုကောင်းမှုမျိုးကို

ဘယ်လိုရှာပြီးလုပ်ကြမယ်စသဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းကသာဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါတွင်းကာလဘာမလုပ်ရညာမလုပ်ရစတဲ့အယူအဆ တွေဟာအရိုးစွဲနေတဲ့ ရှေးအယူအဆများနဲ့ ဗေဒင်နက္ခတ်စတဲ့ လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့

အယူအဆများသာ ဖွဈပွီးဘုရားဟောအယူအဆမဟုတျတဲ့အပွငျဘုရားဟောနဲ့လညျးမညီတဲ့အလုပျမြား ဖွဈတဲ့အတှကျဒီလိုအယူအဆတှမှောအာရုံမထားကွဘဲတကယျအလေးထားရမှာကမိမိတို့ရဲ့လုပျရပျမြားကိုသာအလေးထားရမှာ ဖွဈကာ ကောငျးတဲ့အလုပျ၊

ကောင်းတဲ့အကျင့်များလုပ်နေကြတဲ့အချိန်တိုင်းဟာ ကောင်းတဲ့ရက်ကောင်းရက်မြတ်အချိန်ကောင်းများပဲ ဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်များကိုလုပ်နေ တဲ့အချိန်တွေဟာမကောင်းတဲ့နက္ခတ်၊အမင်္ဂလာအချိန်တွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါတွင်းကာလဘာမလုပ်ရ၊ညာမလုပ်ရ

စတဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့အယူအဆတွေလိုက်နေကြမယ့်အစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် နေကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်းအမေးကြည့်၍အဖြေညှိပေးရင်းလွဲနေတတ်တဲ့အလွဲတစ်ခုအဖြစ်အလွဲပြ၍အမှန်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်(မနာပဒါယီအရှင်ဝိစိတ်)

Credit

Zawgyi

ဝါတြင္းကာလအိမ္မေျပာင္းရ၊အိမ္မေ႐ြ႕ရ၊အိမ္မေဆာက္ရ၊အိမ္ေထာင္မျပဳရဆိုတာမွန္ကန္ပါသလား

ဝါတြင္းကာလအိမ္မေျပာင္းရ၊အိမ္မေ႐ြ႕ရ၊အိမ္မေဆာက္ရ၊အိမ္ေထာင္မျပဳရဆိုတာမွန္ကန္ပါသလားဒကာတစ္ေယာက္ကအရွင္ဘုရားဝါဆိုခ်ိန္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ဝါတြင္းကာလမွအိမ္မေျပာင္းရအိမ္မေ႐ြ႕ရစတဲ့အယူအဆေတြေၾကာင့္ဝါမဆိုခင္ကတည္းဒီကိစၥအတြက္အၿပီးလုပ္ေနၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္

ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဘုရားေဟာထားတာရွိသလားဒီအယူအဆေတြကိုလိုက္ၿပီးလုပ္သင့္သလားမလုပ္သင့္ဘူးလားစသျဖင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကိုသိလိုပါတယ္ဘုရားစသျဖင့္ ေမးေလွ်ာက္ဖူးလို႔ ျပန္ၿပီးေျဖေပးဖူးပါတယ္။ဟုတ္ပါတယ္အဲဒီဒကာေမးေလွ်ာက္သလိုပဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဝါတြင္းကာလနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အ႐ိုးစြဲေနတဲ့အမွားေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္ဘာသာေရး နဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့အယူအဆအမွားေတြဟာၾကာေတာ့ဘုရားပဲေဟာသလိုလိုက်မ္းဂန္ေတြမွာပဲပါသလိုလိုျဖစ္ကုန္တာေတြအမ်ားႀကီးပါပဲဒီအမ်ားႀကီးေတြထဲကေမးခြန္း

ရွင္ေမးထားသလို၊ဝါတြင္းကာလအိမ္မေျပာင္းရ၊အိမ္မေ႐ြ႕ရ၊အိမ္မေဆာက္ရစတာေတြလည္းရွိသလိုဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရဆိုတာေတြေတာင္ပါေနပါေသးတယ္ဒီအယူအဆေတြဟာဘုရားေဟာထဲမွာမပါတဲ့ဘုရားေဟာနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ ေလာကီအယူအဆေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ဝါတြင္းကာလမွာအိမ္ေျပာင္းရင္အိမ္ေ႐ႊ႕ရင္ဘာျဖစ္မယ္ညာျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲအယူအဆေတြ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕ ေဟာေျပာမႈေတြေၾကာင့္အခုေနာက္ပိုင္းမွာလူအေတာ္မ်ားမ်ားကရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေ႐ြးတာတို႔ဝါမဆိုခင္ဒါမွမဟုတ္ဝါကြၽတ္ၿပီးမွလုပ္တာတို႔

စတာေတြ ျဖစ္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ဝါတြင္းကာလမွာအိမ္အေျပာင္းအေ႐ႊ႕မလုပ္ေကာင္းဘူးလို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာခဲ့လား?ေရွးတုန္းကေတာ့ရာသီဥတုအေနအထားအရဝါတြင္းဆိုတာမိုးတြင္းကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္မိုး႐ြာေနတဲ့အခ်ိန္မွာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕လုပ္ရင္ပိုၿပီး

ဒုကၡမ်ားႏိုင္တဲ့အတြက္ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ေသြ႕ေသြ႕ျဖစ္တဲ့မိုးမက်ခင္ကာလဒါမွမဟုတ္မိုးရာသီၿပီးမွလုပ္ၾကတဲ့အစဥ္အလာေတြရွိၾကပါတယ္ဒါကရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေဗဒင္ဆရာ၊ယၾတာဆရာနကၡတၱဆရာစတဲ့ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕

အာေဘာ္ေတြ၊ဒီေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕အယူအဆကိုယုံၾကည္သူေတြေၾကာင့္ဝါတြင္းကာလအိမ္မေျပာင္းေကာင္းတာတို႔၊အိမ္မေ႐ႊ႕ေကာင္းတာတို႔၊အိမ္မေဆာက္ေကာင္းတာတို႔၊အိမ္ေထာင္ မျပဳေကာင္းတာတို႔စတာေတြ ျဖစ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေခတ္စားလာတာေတြဟာ

ဘုရားေဟာမွာပါလို႔လုပ္ၾကတာေတာ့မဟုတ္ၾကပါဘူး။ဗုဒၶစာေပေတြမွာေတာ့ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဘယ္အခ်ိန္မွာမလုပ္ေကာင္းဘူးဘယ္အခ်ိန္မွာလုပ္ရမယ္စသျဖင့္ ေဟာထားတာမရွိပါဘူးဘယ္လိုမဂၤလာ၊ဘယ္လိုနကၡတ္ေတြနဲ႔အညီမွလုပ္ရမယ္ဆိုတာမရွိပါဘူးဒီလိုနည္း

ေတြကိုလည္းဘုရားျမတ္စြာကအားမေပးပါဘူး။အဲနကၡတ္၊မဂၤလာစတဲ့အယူအဆေတြသိပ္ျပင္းျပေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ကိုမ်ားမ်ားက်င့္ၾကဖို႔ပဲမိန႔္ေတာ္မူပါတယ္ဒီစကားေတာ္ကိုပရိတ္ႀကီး၊ပုဗၺဏွသုတ္မွာလာတဲ့

စကားေတာ္ကအထင္းအရွားဖြေဈ စပါတယ္အဲဒီသုတ္ေတာ္မွာဘုရားရွင္က ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေနသူမ်ားအဖို႔အၿမဲတမ္းနကၡတ္ေကာင္း ပါတယ္အၿမဲတမ္းက်က္သေရမဂၤလာရွိပါတယ္၊အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာ

မိုးလင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာအိပ္ရာထျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာအခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူထားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္အိမ္အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ျပဳလုပ္ၾကတာနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးဗုဒၶစာေပေတြမွာအထူးမိန႔္ေတာ္မူထားတာမရွိေပမယ့္အိမ္သစ္တက္တဲ့ အခါ၊ၿမိဳ႕႐ြာအသစ္တည္တဲ့အခါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္မွာမိန႔္ေတာ္မူထားတဲ့ဘုရားစကားေတာ္ရွိပါတယ္ဒီသုတ္ေတာ္မွာဘုရားရွင္ကပညာရွိသည္အၾကင္အရပ္၌အိမ္ရာ

ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္၏ဤအရပ္၌သီလရွိေသာ၊ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး ေစာင့္သုံးေသာ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုဆြမ္းေကြၽးၿပီးလွ်င္ထိုအရပ္၌ရွိေသာနတ္တို႔အားအလႉ၏အဖို႔ကိုအမွ်ေဝရာ၏၊ဤသို႔အမွ်ေပးေဝလတ္ေသာ္နတ္တို႔သည္ပူေဇာ္ခံရသျဖင့္

ထိုအမွ်ေပးေဝသူကိုအတုန႔္ျပန္ ၍ပူေဇာ္ကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးခံရသျဖင့္လည္း အတုန႔္ျပန္၍ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ထို႔ေၾကာင့္မိခင္သည္ရယ္ဝယ္သားကို ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ထိုအမွ်ေဝသူကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊နတ္တို႔ေစာင့္ေရွာက္ခံရေသာသူသည္အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းျခင္းမဂၤလာတို႔ကိုသာ

ေတြ႕ျမင္ရေလ၏လို႔ေဟာၾကားေတာ္မူထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ဒီစကားေတာ္အရအိမ္အသစ္တက္တဲ့အခါ၊ ေနရာအသစ္ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာအိမ္တက္အလႉစတာေတြလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးကေတာ့ဘုရားရွင္ရဲ႕တရားေတာ္နဲ႔လည္းညီၫြတ္လွတဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့

အစဉ်အလာလို႔ ေပြာရမွာ ဖွဈပါတယျဒါပမေယ့ၾဘယျအခြိနၾဘယကြာလမာွဘာမလုပေၾကာျငးဘူးဆိုတာတွကေတော့ဘုရားေဟာနဲ႔မညီသလိုကိုယ့ၿရဲ႕ကံတရားတွေကိုမယုံကွညၾကႇလို႔ပဲလို႔ ေပြာရမွာ ဖြဈပါတယ်တကယ်လို႔သာအခါကာလေတွ ေပြာကြေကြးဆိုရင်ဝါးတွင်းဝါပေတွ

ေ႐ြးစရာမလိုပါဘူး။မေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူေတြအတြက္အခ်ိန္တိုင္းဟာမေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူေတြအတြက္အခ်ိန္တိုင္းဟာအေကာင္းေတြပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဘယ္အခ်ိန္အိမ္ေျပာင္းေျပာင္းကိုယ္ကမေကာင္းဘူးဆိုရင္မေကာင္းတာေတြကို

ေတြ႕ႀကဳံလာရမွာ ျဖစ္ၿပီးကိုယ္ကေကာင္းေနမယ္ဆိုရင္ဝါတြင္းမွမဟုတ္ပါဘူးဘယ္အခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဆိုလိုတာကဝါတြင္းကာလအိမ္မေျပာင္းရ၊အိမ္ေထာင္မျပဳရစတဲ့အယူအဆေတြဟာဘုရားေဟာအရလုပ္ၾကတာမဟုတ္ဘဲ၊ ေရွး႐ိုးစြဲအယူအဆေတြေၾကာင့္နဲ႔

ေခတ္စားလာတဲ့ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕အယူအဆေတြေၾကာင့္မလိုအပ္ဘဲ အယူသည္းလာၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘုရားေဟာအေနနဲ႔ကေတာ့တကယ္လို႔နကၡတ္၊မဂၤလာေတြ ေ႐ြးၾကေၾကးဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြလုပ္ေနျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့နကၡတ္၊ ေကာင္းတဲ့မဂၤလာစတာေတြ

ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ၿပီးမေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာမေကာင္းတဲ့အတိတ္နိမိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္သားၾကရမွာ ျဖစ္ၿပီးဒီလိုဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ကာလစတာေတြ ေ႐ြးၾကဖို႔ိထက္ဘယ္လိုမေကာင္းမႈကိုဘယ္လိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကည့္ၾကမယ္ဘယ္လိုေကာင္းမႈမ်ိဳးကို

ဘယ္လိုရွာၿပီးလုပ္ၾကမယ္စသျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကသာဗုဒၶအလိုေတာ္က် ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုလိုခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဝါတြင္းကာလဘာမလုပ္ရညာမလုပ္ရစတဲ့အယူအဆ ေတြဟာအ႐ိုးစြဲေနတဲ့ ေရွးအယူအဆမ်ားနဲ႔ ေဗဒင္နကၡတ္စတဲ့ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕

အယူအဆမ်ားသာ ဖြဈပြီးဘုရားေဟာအယူအဆမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘုရားေဟာနဲ႔လည်းမညီတဲ့အလုပ်ျမား ဖြဈတဲ့အတွက်ဒီလိုအယူအဆတွေမွာအာ႐ုံမထားကြဘဲတကယ်အေလးထားရမွာကမိမိတို႔ရဲ႕လုပ်ရပ်ျမားကိုသာအေလးထားရမွာ ဖြဈကာ ေကာင်းတဲ့အလုပ်၊

ေကာင္းတဲ့အက်င့္မ်ားလုပ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္တိုင္းဟာ ေကာင္းတဲ့ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္အခ်ိန္ေကာင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ၿပီးမေကာင္းတဲ့အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေန တဲ့အခ်ိန္ေတြဟာမေကာင္းတဲ့နကၡတ္၊အမဂၤလာအခ်ိန္ေတြသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ဝါတြင္းကာလဘာမလုပ္ရ၊ညာမလုပ္ရ

စတဲ့အေျခအျမစ္မရွိတဲ့အယူအဆေတြလိုက္ေနၾကမယ့္အစားကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေနၾကည့္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္းအေမးၾကည့္၍အေျဖညႇိေပးရင္းလြဲေနတတ္တဲ့အလြဲတစ္ခုအျဖစ္အလြဲျပ၍အမွန္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္(မနာပဒါယီအရွင္ဝိစိတ္)

Credit

အကြွေးဆပ်လာတဲ့သားသမီးနဲ့အကြွေးတောင်းလာတဲ့သားသမီး(၂)မျိုး သင်ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါနေသလဲ

အကြွေးဆပ်လာတဲ့သားသမီးနဲ့အကြွေးတောင်းလာတဲ့သားသမီး(၂)မျိုး သင်ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါနေသလဲ မိမိရဲ့ မိဘ တွေကို အကြွေးဆပ် လာတဲ့သားသမီးနဲ့၊အကြွေးတောင်းလာတဲ့သားသမီး ဆိုပြီး အကျဉ်းအားဖြင့် (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။အကြွေးဆပ် လာတဲ့ သားသမီး က တော့သူတတ်တဲ့ ပညာတွေနဲ့ မိဘတွေကို ပညာတတ်ရင်လည်း ပညာနဲ့ပညာ မတတ်ရင်လည်း ခွန်အားနဲ့ လုပ်ကျွေးပြုစုပြီး ချမ်းသာ သုခ ဆိုတဲ့ကောင်းတာတွေကို ပေးတဲ့ သား၊ သမီး မျိုးပါ။အကြွေးတောင်း လာတဲ့ သား သမီး ကတော့မိဘတွေကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်မယ်ဂျီတိုက်မယ်။ ဥစ္စာတွေ သုံ းဖြုန်းမယ်၊ မိဘ မသေခင် အမွေတောင်းမယ် ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ပေးမယ့် သား၊ သမီး မျိုးပါ။

ဘုရားဟော စကားတော် အရ အတိဇာတ သား အနုဇာတ သား၊ အဝဇာတ သား ဆိုပြီး (၃)မျိုး ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။အတိဇာတသားဆိုတာက မိဘ ထက်ကို ပိုပြီး ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ၊ အရည်အချင်း က အစ သာသွားတာဥပမာ ဘုန်းကြီးရဟန်း အဖြစ်နဲ့ ဘုရား သားတော်သမီးတော်အဖြစ် ဝိနည်းနှင့် အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံခြင်းနှင့် မိဘများကို လုပ်ကျွေး၊ ပြုစုပြီး ချမ်းသာခြင်း ကောင်းကျိုးတွေကိုသာ ပေးတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အမျိုးကောင်း သားသမီး ဖြစ်ပါတယ်။အနုဇာတသားဆိုတာက မိဘနဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ တူညီပြီး မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစု၊ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်တဲ့ သား၊ သမီး မျိုးပါ။

အဲ့ဒီ (၂)မျိုးက သားကောင်း၊ သမီးကောင်း တွေပေါ့။အထက်မှာ ပြောထားသလို အကြွေးဆပ်မယ့် သား သမီး မျိုးပေါ့။အဝဇာတသားဆိုတ ာက မိဘထက် နိမ့်ပါးသွားပြီး မိဘကို ဒုက္ခပေးဖို့ သက်သက် ဖြစ်လာတဲ့ သား သမီးမျိုး။ မွေးလာလို့သာ ချစ်မြတ်နိုး ရပေမယ့် ဒီလို သားဆိုး၊ သမီးဆိုး မျိုးကို တော့ ဘယ် မိဘမှ မလို လားတဲ့ သား၊ သမီး မျိုးပါ။ဒီ သား၊ သမီး မျိုးကျ အထက်မှာ ပြောထားသလို အကြွေး လာတောင်းတဲ့ သားသမီး မျိုးပေါ့။ဒါပေမယ့် မိဘ ဆိုတာက ဘယ်သား၊ သမီးကို မဆို၊ ဆိုးရင်လည်း ဂ ရုဏာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သွေးတွေကို ချစ်တာပါပဲ။ကောင်းတဲ့ သား၊ သမီး ကိုလည်း လိမ္မာလို့ ချစ်ရတာ ပါပဲ။ ခွဲခြားတာမျိုးတော့ မရှိဘူးပေါ့။

တကယ် လိုလားတာက အတိဇာတ သား၊ သမီး မျိုးသာ မိဘတိုင်း လိုလား ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် သား၊ သမီးတွေ အနေနဲ့ ကို ယ်က ဘယ်လို သား၊ သမီး အမျိုးစားထဲ ပါနေလဲး စဉ်းစားပြီး အချိန်မီ ပြုပြင်ပါ၊ ကြိုးစားပါ လို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။မိဘ တွေအပေါ် အတိဇာတ သား၊ သမီး မျိုးထိ မဖြစ်နိုင်ရင်တောင် အ နုဇာတ သား၊ သ မီး လောက်တော့ အနည်းဆုံး ဖြစ်အေ ာင်လို့ မိဘ ကို ကျွေးမွေး၊စောင့်ရှော က်နို င်တဲ့ သားကောင်းများသမီးကောင်းများ ဖြစ်အောင် ကြိုးစား ကြပြီး မိဘတို့၏ ကောင်းကျိုး၊ ချမ်းသာ တို့အတွက် အသက်ပေးလို့ ကာကွ ယ်တဲ့ မိဘတို့ ၏ ကျေးဇူးကို အထူး ဆပ်နိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါစေ။

Credit

Zawgyi

အေႂကြးဆပ္လာတဲ့သားသမီးနဲ႔အေႂကြးေတာင္းလာတဲ့သားသမီး(၂)မ်ိဳး သင္ဘယ္အမ်ိဳးအစားထဲ ပါေနသလဲ မိမိရဲ႕ မိဘ ေတြကို အေႂကြးဆပ္ လာတဲ့သားသမီးနဲ႔၊အေႂကြးေတာင္းလာတဲ့သားသမီး ဆိုၿပီး အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၂)မ်ိဳး ရွိပါတယ္။အေႂကြးဆပ္ လာတဲ့ သားသမီး က ေတာ့သူတတ္တဲ့ ပညာေတြနဲ႔ မိဘေတြကို ပညာတတ္ရင္လည္း ပညာနဲ႔ပညာ မတတ္ရင္လည္း ခြန္အားနဲ႔ လုပ္ေကြၽးျပဳစုၿပီး ခ်မ္းသာ သုခ ဆိုတဲ့ေကာင္းတာေတြကို ေပးတဲ့ သား၊ သမီး မ်ိဳးပါ။အေႂကြးေတာင္း လာတဲ့ သား သမီး ကေတာ့မိဘေတြကို စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္မယ္ဂ်ီတိုက္မယ္။ ဥစၥာေတြ သုံ းျဖဳန္းမယ္၊ မိဘ မေသခင္ အေမြေတာင္းမယ္ ဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ေပးမယ့္ သား၊ သမီး မ်ိဳးပါ။

 

ဘုရားေဟာ စကားေတာ္ အရ အတိဇာတ သား အႏုဇာတ သား၊ အဝဇာတ သား ဆိုၿပီး (၃)မ်ိဳး ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။အတိဇာတသားဆိုတာက မိဘ ထက္ကို ပိုၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာ၊ အရည္အခ်င္း က အစ သာသြားတာဥပမာ ဘုန္းႀကီးရဟန္း အျဖစ္နဲ႔ ဘုရား သားေတာ္သမီးေတာ္အျဖစ္ ဝိနည္းႏွင့္ အညီ ေနထိုင္က်င့္ႀကံျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ားကို လုပ္ေကြၽး၊ ျပဳစုၿပီး ခ်မ္းသာျခင္း ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုသာ ေပးတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အမ်ိဳးေကာင္း သားသမီး ျဖစ္ပါတယ္။အႏုဇာတသားဆိုတာက မိဘနဲ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ တူညီၿပီး မိဘကို လုပ္ေကြၽးျပဳစု၊ ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ သား၊ သမီး မ်ိဳးပါ။

 

အဲ့ဒီ (၂)မ်ိဳးက သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္း ေတြေပါ့။အထက္မွာ ေျပာထားသလို အေႂကြးဆပ္မယ့္ သား သမီး မ်ိဳးေပါ့။အဝဇာတသားဆိုတ ာက မိဘထက္ နိမ့္ပါးသြားၿပီး မိဘကို ဒုကၡေပးဖို႔ သက္သက္ ျဖစ္လာတဲ့ သား သမီးမ်ိဳး။ ေမြးလာလို႔သာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရေပမယ့္ ဒီလို သားဆိုး၊ သမီးဆိုး မ်ိဳးကို ေတာ့ ဘယ္ မိဘမွ မလို လားတဲ့ သား၊ သမီး မ်ိဳးပါ။ဒီ သား၊ သမီး မ်ိဳးက် အထက္မွာ ေျပာထားသလို အေႂကြး လာေတာင္းတဲ့ သားသမီး မ်ိဳးေပါ့။ဒါေပမယ့္ မိဘ ဆိုတာက ဘယ္သား၊ သမီးကို မဆို၊ ဆိုးရင္လည္း ဂ ႐ုဏာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္ေသြးေတြကို ခ်စ္တာပါပဲ။ေကာင္းတဲ့ သား၊ သမီး ကိုလည္း လိမၼာလို႔ ခ်စ္ရတာ ပါပဲ။ ခြဲျခားတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။

 

တကယ္ လိုလားတာက အတိဇာတ သား၊ သမီး မ်ိဳးသာ မိဘတိုင္း လိုလား ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သား၊ သမီးေတြ အေနနဲ႔ ကို ယ္က ဘယ္လို သား၊ သမီး အမ်ိဳးစားထဲ ပါေနလဲး စဥ္းစားၿပီး အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ပါ၊ ႀကိဳးစားပါ လို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။မိဘ ေတြအေပၚ အတိဇာတ သား၊ သမီး မ်ိဳးထိ မျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အ ႏုဇာတ သား၊ သ မီး ေလာက္ေတာ့ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေအ ာင္လို႔ မိဘ ကို ေကြၽးေမြး၊ေစာင့္ေရွာ က္ႏို င္တဲ့ သားေကာင္းမ်ားသမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကၿပီး မိဘတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ခ်မ္းသာ တို႔အတြက္ အသက္ေပးလို႔ ကာကြ ယ္တဲ့ မိဘတို႔ ၏ ေက်းဇူးကို အထူး ဆပ္ႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

Credit

ဦးတိုးကြီးဆိုထားတဲ့ “ကြိုးကြာဌက်တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီ ခရီးစဥ်”

“ကြိုးကြာငှက်တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီခရီးရှည်” ========================
ဟိုးရှေးကတည်းက လူတွေ သတိထားမိတဲ့ ပဟေဠိတစ်ခုကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကျမှ အဖြေသိလာခဲ့ပါတယ်။

ကြိုးကြာတွေ၊ ငန်းရိုင်းတွေ၊ ဝံပိုငှက်တွေ၊ တောဘဲတွေစတဲ့ ငှက်ကြီးမျိုးတွေ ခရီးမိုင်ရှည် ပျံတဲ့အခါ မြားဦးပုံစံဖွဲ့ပြီး ပျံကြတာ မြင်ပေမယ့် ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ တိတိကျကျ မသိခဲ့ကြဘူး။

စွမ်းအင် သက်သာမယ်လို့ မှန်းဆချက် ရှိပြီး ပန်ကာဒလက် လေယာဉ်တွေ အဲဒီလို မြားဦးပုံသဏ္ဌာန် အုပ်ဖွဲ့ ပျံသန်းတဲ့အခါ လောင်စာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာတာ တွေ့ရပါတယ်။

ဒါပေမယ့်၊ ငှက်တွေကျတော့ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသလဲဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။

လန်ဒန်တက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ ဂျိမ်းစ် အပ်ရှာဝုဒ်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ခုခေတ်မှ ပေါ်လာတဲ့ GPS တည်နေရာပြ ကိရိယာ၊ အရှိန်တိုင်းကိရိယာ (accelerometer) တွေကို ဗျိုင်းငှက်တွေမှာ တပ်ဆင်ပြီး သုတေသနလုပ်တော့မှ တိကျတဲ့ အဖြေတွေ သိလာခဲ့ရပါတယ်။

ငှက်တွေ အတောင်ပံခတ်တဲ့အခါ ဘယ်ညာ တောင်ပံဖျားက ခရုပတ် လေပွေလှိုင်း
(vortex) ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။

တောင်ပံတိုတဲ့ ငှက်ကလေးတွေမှာ မသိသာပေမယ့် တောင်ပံအလျားရှည်တဲ့ ငှက်ကြီးများမှာတော့ အဲဒီလေပွေလှိုင်းကြောင့် သူ့နောက်က ပျံတဲ့ ငှက်မှာ အင်အား သိပ်မစိုက်ရဘဲ သက်သာတယ်။လေသာခိုလို့ ရတယ်ပေါ့။

ဒါပေမယ့် ခရုပတ်လို လေပွေလှိုင်းဆိုတော့ ပင့်အားရှိတဲ့ နေရာကို မယူတတ်ရင် အောက်ကိုဖိတဲ့ လေအားကြောင့် ပိုပင်ပန်းတယ်။ (ပုံကိုကြည့်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။)

ဒါကြောင့်၊ ငှက်တွေဟာ ထိပ်ဆုံးက ပျံတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငှက်ရဲ့ နောက်မှာ အကွာအဝေးနဲ့ အနေအထားကို မှန်မှန်ကန်ကန် နေတတ်ရတယ်။

ဒါ့အပြင် ခေါင်းဆောင်ငှက်ရဲ့ တောင်ပံခတ်တဲ့ စည်းချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် လိုက်လျောညီထွေ ပုံမှန်ခတ်မှသာ လေထဲမှာ ကိုယ်ဖော့အား ရထားသလို ညက်ညက်ညောညော ပျံနိုင်ပါတယ်။

ကိုယ်ခတ်ချင်သလို ခတ်ရင် ကိုယ်ပင်ပန်းတဲ့အပြင် ကိုယ့်နောက်က ပျံရတဲ့ အကောင်တွေလည်း မသက်သာဘူး။ ဖရိုဖရဲ မောပန်းနွမ်းနယ်တာပေါ့။

အဲဒီတော့ အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းနေတဲ့အထဲက ငှက်တစ်ကောင်ဟာ အပြင်ကို ရောက်သွားတာနဲ့ အရမ်းပင်ပန်းတာ သိသိသာသာ ခံစားရပြီးတော့ အုပ်ထဲကို အနေအထားမှန်မှန် ပြန်ဝင်လာရတယ်။

ဒီလို မြားဦးသဏ္ဌာန် အုပ်ဖွဲ့ပျံတဲ့အခါ အပင်ပန်းဆုံး၊ အားအစိုက်ရဆုံးကတော့ ထိပ်ဆုံးကခေါင်းဆောင်လုပ်သူပါပဲ, အပင်ပန်းဆုံးနေရာမှာ တစ်ကောင်တည်း ကြာရှည်မပျံနိုင်တော့ ဒုတိယနဲ့ တတိယခေါင်းဆောင်တွေက အလဲအလှယ်နဲ့ နေရာယူပေးကြရတယ်။၊ အကောင်ပေါက်တွေကတော့ နောက်ဖျားက လိုက်ရတယ်။

စည်းချက်မှန်အောင် အချက်ပြအော်သံပေးရတဲ့ အကောင်တွေလည်း ကြားက ပါသေးတယ်။

ဒါကြောင့်မို့ ငှက်တွေဟာ တစ်ကောင်ချင်းဆိုရင် မိုင်ထောင်ချီတဲ့ သမုဒ္ဒရာကြီးကို ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းဖို့ မလွယ်ကူပေမယ့် တာဝန်ကိုယ်စီနဲ့ အုပ်ဖွဲ့ပြီး စနစ်တကျ ပျံတဲ့အခါ လိုရာခရီးကို ဆိုက်ရောက်ကြောင်း ဒေါက်တာ အပ်ရှာဝုဒ်ရဲ့ သုတေသနမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။

မိုင်ထောင်ချီခရီးရှည်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသွားအပြန် နှစ်ခေါက် ပျံသန်းလေ့ရှိတဲ့
ငှက်တွေရဲ့ စနစ်ကျတဲ့ အမူအကျင့်ကို လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ လူသားတွေအတွက်လည်း သင်ခန်းစာ ယူစရာ တွေ့ရပါတယ်။


ဦးတည်ချက်ကို တိတိကျကျ သိနားလည်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ နောက်မှာ အနေအထား
မှန်မှန်နဲ့ ညီညီညာညာ လိုက်တတ်မှ လိုရာခရီးကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်။

ခေါင်းဆောင်ပြောသမျှ၊ လုပ်သမျှ ကန့်လန့်တိုက်နေကြရင် ကိုယ်လည်း ပင်ပန်းတယ်၊ ကိုယ့်နောက်က လူတွေလည်း လျှာထွက်မှာပဲ။

ခေါင်းဆောင်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စည်းချက်ညီညီ မလိုက်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ထင်ရာစိုင်းကြမယ် ဆိုရင် အုပ်စုတစ်ခုလုံး သမုဒ္ဒရာထဲ ခေါင်းစိုက်ပြီး သေပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်။

Credit >> Min Myat Maung

Zawgyi

“ႀကိဳးၾကာငွက္တို႔ရဲ႕ မိုင္ေထာင္ခ်ီခရီးရွည္” ========================
ဟိုးေရွးကတည္းက လူေတြ သတိထားမိတဲ့ ပေဟဠိတစ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က်မွ အေျဖသိလာခဲ့ပါတယ္။

ႀကိဳးၾကာေတြ၊ ငန္း႐ိုင္းေတြ၊ ဝံပိုငွက္ေတြ၊ ေတာဘဲေတြစတဲ့ ငွက္ႀကီးမ်ိဳးေတြ ခရီးမိုင္ရွည္ ပ်ံတဲ့အခါ ျမားဦးပုံစံဖြဲ႕ၿပီး ပ်ံၾကတာ ျမင္ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘာအတြက္လဲ တိတိက်က် မသိခဲ့ၾကဘူး။

စြမ္းအင္ သက္သာမယ္လို႔ မွန္းဆခ်က္ ရွိၿပီး ပန္ကာဒလက္ ေလယာဥ္ေတြ အဲဒီလို ျမားဦးပုံသဏၭာန္ အုပ္ဖြဲ႕ ပ်ံသန္းတဲ့အခါ ေလာင္စာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သက္သာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္၊ ငွက္ေတြက်ေတာ့ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသလဲဆိုတာ သိပၸံနည္းက် သက္ေသမျပႏိုင္ခဲ့ဘူး။

လန္ဒန္တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ အပ္ရွာဝုဒ္နဲ႔ အဖြဲ႕ဟာ ခုေခတ္မွ ေပၚလာတဲ့ GPS တည္ေနရာျပ ကိရိယာ၊ အရွိန္တိုင္းကိရိယာ (accelerometer) ေတြကို ဗ်ိဳင္းငွက္ေတြမွာ တပ္ဆင္ၿပီး သုေတသနလုပ္ေတာ့မွ တိက်တဲ့ အေျဖေတြ သိလာခဲ့ရပါတယ္။

ငွက္ေတြ အေတာင္ပံခတ္တဲ့အခါ ဘယ္ညာ ေတာင္ပံဖ်ားက ခ႐ုပတ္ ေလေပြလႈိင္း
(vortex) ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

ေတာင္ပံတိုတဲ့ ငွက္ကေလးေတြမွာ မသိသာေပမယ့္ ေတာင္ပံအလ်ားရွည္တဲ့ ငွက္ႀကီးမ်ားမွာေတာ့ အဲဒီေလေပြလႈိင္းေၾကာင့္ သူ႔ေနာက္က ပ်ံတဲ့ ငွက္မွာ အင္အား သိပ္မစိုက္ရဘဲ သက္သာတယ္။ေလသာခိုလို႔ ရတယ္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ခ႐ုပတ္လို ေလေပြလႈိင္းဆိုေတာ့ ပင့္အားရွိတဲ့ ေနရာကို မယူတတ္ရင္ ေအာက္ကိုဖိတဲ့ ေလအားေၾကာင့္ ပိုပင္ပန္းတယ္။ (ပုံကိုၾကည့္ရင္ ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။)

ဒါေၾကာင့္၊ ငွက္ေတြဟာ ထိပ္ဆုံးက ပ်ံတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ငွက္ရဲ႕ ေနာက္မွာ အကြာအေဝးနဲ႔ အေနအထားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနတတ္ရတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေခါင္းေဆာင္ငွက္ရဲ႕ ေတာင္ပံခတ္တဲ့ စည္းခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ပုံမွန္ခတ္မွသာ ေလထဲမွာ ကိုယ္ေဖာ့အား ရထားသလို ညက္ညက္ေညာေညာ ပ်ံႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ခတ္ခ်င္သလို ခတ္ရင္ ကိုယ္ပင္ပန္းတဲ့အျပင္ ကိုယ့္ေနာက္က ပ်ံရတဲ့ အေကာင္ေတြလည္း မသက္သာဘူး။ ဖ႐ိုဖရဲ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္တာေပါ့။

အဲဒီေတာ့ အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံသန္းေနတဲ့အထဲက ငွက္တစ္ေကာင္ဟာ အျပင္ကို ေရာက္သြားတာနဲ႔ အရမ္းပင္ပန္းတာ သိသိသာသာ ခံစားရၿပီးေတာ့ အုပ္ထဲကို အေနအထားမွန္မွန္ ျပန္ဝင္လာရတယ္။

ဒီလို ျမားဦးသဏၭာန္ အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံတဲ့အခါ အပင္ပန္းဆုံး၊ အားအစိုက္ရဆုံးကေတာ့ ထိပ္ဆုံးကေခါင္းေဆာင္လုပ္သူပါပဲ, အပင္ပန္းဆုံးေနရာမွာ တစ္ေကာင္တည္း ၾကာရွည္မပ်ံႏိုင္ေတာ့ ဒုတိယနဲ႔ တတိယေခါင္းေဆာင္ေတြက အလဲအလွယ္နဲ႔ ေနရာယူေပးၾကရတယ္။

ေတာင္ပံအလ်ား မမီေသးတဲ့ အေကာင္ငယ္၊ အေကာင္ေပါက္ေတြကေတာ့ ေနာက္ဖ်ားက လိုက္ရတယ္။

စည္းခ်က္မွန္ေအာင္ အခ်က္ျပေအာ္သံေပးရတဲ့ အေကာင္ေတြလည္း ၾကားက ပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ငွက္ေတြဟာ တစ္ေကာင္ခ်င္းဆိုရင္ မိုင္ေထာင္ခ်ီတဲ့ သမုဒၵရာႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းဖို႔ မလြယ္ကူေပမယ့္ တာဝန္ကိုယ္စီနဲ႔ အုပ္ဖြဲ႕ၿပီး စနစ္တက် ပ်ံတဲ့အခါ လိုရာခရီးကို ဆိုက္ေရာက္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ အပ္ရွာဝုဒ္ရဲ႕ သုေတသနမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

မိုင္ေထာင္ခ်ီခရီးရွည္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းအသြားအျပန္ ႏွစ္ေခါက္ ပ်ံသန္းေလ့ရွိတဲ့
ငွက္ေတြရဲ႕ စနစ္က်တဲ့ အမူအက်င့္ကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေတာ့ လူသားေတြအတြက္လည္း သင္ခန္းစာ ယူစရာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဦးတည္ခ်က္ကို တိတိက်က် သိနားလည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ေနာက္မွာ အေနအထား
မွန္မွန္နဲ႔ ညီညီညာညာ လိုက္တတ္မွ လိုရာခရီးကို ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ် ကန္႔လန္႔တိုက္ေနၾကရင္ ကိုယ္လည္း ပင္ပန္းတယ္၊ ကိုယ့္ေနာက္က လူေတြလည္း လွ်ာထြက္မွာပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ စည္းခ်က္ညီညီ မလိုက္ဘဲ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ထင္ရာစိုင္းၾကမယ္ ဆိုရင္ အုပ္စုတစ္ခုလုံး သမုဒၵရာထဲ ေခါင္းစိုက္ၿပီး ေသပြဲဝင္ရလိမ့္မယ္။

Credit >> Min Myat Maung

၂၅၀ ပေးသောက်နေရပြီဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းလားကွယ်

၂၅၀ ပေးသောက်နေရပြီဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းလားကွယ်

ကော်ဖီမစ်မှာ ပစ္စည်း ၃ မျိုးပါဝင် ပါတယ်။ ၁= ကော်ဖီမှုန့်

၂= သကြား

၃= ကော်ဖီမိတ်

၁=ကော်ဖီမှုန့်က မူလက ကော်ဖီစေ့ကနေ တဆင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချက်ချင်း အရည်ပျော်စေနိုင်တဲ့ အသင့်ဖျော်ကော်ဖီမှုန့် ကို သုံးကြပါတယ် ။ အခု နောက်ပိုင်း ပိုဈေးသက်သာတဲ့ ကော်ဖီမှုန့် အတုတွေ သုံးလာကြပါတယ်။

ကုန်ကျစရိတ်ကအဆ ၁၀၀ – အဆ ၂၀၀ အထိ သက်သာတယ်လို့ ထိုင်ဝမ်ကအစားအသောက်ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ် ။ထိုင်ဝမ်မှာ ကော်ဖီမှုန့် အတုကို ပဲစိမ်းအမှုန့် ကော်ဖီရနံ့လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုဗေဒ ကော်ဖီမှုန်နဲ့ ရောလိုက်တာပါ ။

အဲဒါကိုသကြား ကော်ဖီမိတ် တွေနဲ့ ရော ဖျော်လိုက်တဲ့အခါ ကော်ဖီအစစ်နဲ့ခွဲလို့ မရ တော့ပါဘူး။ဒီလိုလုပ်တာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူတဲ့။ တချို့ကပဲစိမ်းမှုန်ု့ မထည့်ဘဲမီးသွေးမှုန့်တွေထည့်လုပ်ကြတယ်။ ကော်ဖီရနံ့ လို့ခေါ်တဲ့

ဓာတုဗေဒ ကော်ဖီတွေဟာအသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်FDA က ကော်ဖီမှုန့် အတု ကော်ဖီရနံ့တွေကိုတရားဝင် ရောင်းချခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် ကော်ဖီမှုန့်အတုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကော်ဖီတွေရောင်းချနေကြပါတယ်။

ကော်ဖီမှုန့် အတုတွေကို ပဲစိမ်းမှုန့်နဲ့ လုပ်တဲ့အတွက် ပရိုတိန်းဓာတ်တော့ နည်းနည်း ရနိုင်ပါတယ် ။ မီးသွေးမှုန့်က အစားအသောက်မှာ သုံးတာ ရှိပါတယ် ။

ထိုင်ဝမ်မှာမီးသွေးမှုန့်နဲ့လုံးထားတဲ့မြေပဲရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာချားကိုးလ်မိုခါးဆိုပြီး ချောကလက်မှုန့်မီးသွေးမှုန့်သကြား ကော်ဖီမိတ်တွေပါတဲ့ ဖျော်ရည်ရောင်းပါတယ်။မီးသွေးမှုန့်ကအုန်းမုတ်ခွက်ကရတဲ့ မီးသွေးမှုန့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ။

ဟိုတလောက မြန်မာပြည်ကကော်ဖီမစ်စက်ရုံကိုအုန်းမှုတ်ခွက်တွေပို့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖဘ မှာတွေ့လိုက်တယ်။အုန်းမှုတ်ခွက်ကိုမီးသွေးမှုန့်လုပ်ပြီး ကော်ဖီမစ်ထဲထည့်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့လေ။ထင်တာပြောတာပါ။

ပိုဆိုးတာကတော့အဆိပ်ပါတဲ့ကော်ဖီမှုန့်တွေပါ

၂၀၁၈ ခု ဧပြီလမှာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံရှိ ကော်ဖီစက်ရုံ တစ်ခုကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါဓာတ်ခဲ အဟောင်းတွေက ရတဲ့ အမည်းရောင် အမှုန့်တွေကို သုံးပြီး ကော်ဖီစေ့တွေကို ဆေးဆိုးတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။

ဓာတ်ခဲ အဟောင်းတွေကရတဲ့ အမှုန့် ၃၅ ကီလိုဂရမ် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဒီအမှုန့်တွေကို အပေါစား ကော်ဖီစေ့တွေ ဝယ်ပြီး အရောင်လှအောင်ဆေးဆိုးတယ်ဆိုတာ ပိုင်ရှင်က ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် ။

ဓာတ်ခဲက ရတဲ့ အမှုန့်တွေမှာ မဂ္ဂနီးစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဆိုတဲ့ အဆိပ်ဓာတ် ပါတဲ့ အတွက် ဒီကော်ဖီမှုန့်တွေ ရေရှည် သောက်သုံးသူတွေမှာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျက်စီးစေပါတယ် ။

ဒီလို အဆိပ်ပါတဲ့ ကော်ဖီစေ့ ၁၀ တန်ကျော်ကို သိမ်းဆည်း ရမိပြီး ၃ တန် ကျော်က ဈေးကွက်ထဲကို ရောင်းချပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ဒီသတင်းဟာ ကော်ဖီ သောက်သုံးသူများကို အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွား စေခဲ့ပါတယ် ။

ထိုင်ဝမ်ကိုဗီယက်နမ်ကော်ဖီတံဆိပ်၁၅ မျိုးတငသွင်းခွင့်ပြုထားတာမို့ ဒီလိုအဆိပ်ပါတဲ့ ကော်ဖီ ၊ ကော်ဖီ မှုန့်တွေမဝင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှအာမ မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။၂=သကြားကတော့ အရည်ပျော်လွယ်တဲ့အမှုန့်နုတဲ့သကြားကိုသုံးပါတယ် ။

၃=ကော်ဖီမိတ်ကို ၁၉၆၁ ခုမှာအမေရိကန်နက်စ်တယ်ကုမ္ပဏီက စထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နွားနို့နှင့်မပြုလုပ်ထားသောမလိုင်အဆီပါ။ ဘတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလဲဆိုတာ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင် ။

ကော်ဖီ သောက် ရင် အသုံးပြု သည့် နွားနို့နှင့် မပြုလုပ်ထား သော အမှုန့်မျာ်ဟာ ၊ ဘာ တွေ ပါ နေ တာ ပါ သ လဲ

၁=ပြောင်းဖူး မှ လာ သော သ ကြား

၂=နို့ထည့် ထား သ ကဲ့ သို့ ၊ ဖြစ် နေ တာက တော့ပဲပိစပ်ဆီ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၃=ဆိုဒီယမ် ကက်စီနိတ် နွားနို့မှာ ပါဝင် သော ပရိုတင်းဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ ဟာ ဒြဗ်ဝတ္ထု များ မပြိုကွဲ စေ ရန် ထည့် သည့် ဓာတု ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်

၄=မိုနိုဂလိုင်စီရိတ် နှင့် ဒိုင်ဂလိုင်စီရိတ် – ပါဝင် နေ သော ပစ္စည်း များ ရောစပ် ရာ တွင် ကောင်းစွာ သမ ၍ တစ်သားတည်း ဖြစ် စေ ရန်အတွက် ထည့် ရ သော ဝတ္ထု ပစ္စည်း ကော်ဖီ နှင့် အမှုန့်တစ်သားတည်း ဖြစ် နေ စေရန်ဖြစ် ပါ တယ်

၅=ဖော့စဖိတ် အက်ဆစ် ခပ် ပြစ်ပြစ် က လေး ဖြစ် နေ စေ ပြီး ပါဝင် နေ သော ပစ္စည်း များ တစုတစည်း တည်း တစ်ပေါင်း တည်း ဖြစ် နေ စေ ရန် ဖြစ် စေ သော ဓာတုပစ္စည်းသြော် စဉ်းစား ကြည့် မယ်ဆိုရင်အိပ်ယာက နိုးလာသည့်အခါ သောက် တော့ မည့် ကော်ဖီ ခွက် ထဲ မှာ ဒီ ဓာတုဆေး မျိုးစုံကို ထည့်ပြီး သောက် ချင် ပါ သ လား ဆို တဲ့ မေးခွန်း ပေါ် ထွက် လာပါ တယ်။

အမျိုးမျိုး ထွက် အောင် ထပ် ပြီး ရောနှော ထား သည့် ဓာတုဆေး တွေ လဲ အပို ပါပါ သေး တယ်။ဒီကော်ဖီမိတ်တွေ ဟာ အမှုန့်အနေ နဲ့ လာသလို အရည် အဖြစ် နဲ့ လဲ ရောင်း ချ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

အမှုန့်မှာ က ခဲ မသွား ရ အောင် ဓာတုဆေး တစ် မျိုး ထပ် ပြီး ပါ ပြန် ပါ တယ်။ ဆိုဒီယမ် အလူမီနိုဆီလီကိတ် ဖြစ် ပါ တယ်။ လောင်ကျွမ်းစေ တတ် သော ဓာတ် တစ် မျိုး လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။အင်္ဂလိပ် လိုဖတ် ရန် ခက်ခဲ မှု ရှိ သူ များ အတွက် ဘာသာ ပြန် ပေးလိုက် ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ၏ အာဘော် မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ဆောင်းပါးမှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။ကော်ဖီမိတ် ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိမရှိ ။ ကော်ဖီမိတ်မှာ သကြား ၊ မကောင်းတဲ့အဆီ၊ တာရှည် အထားခံဆေး ပဲပါလို့ ကျန်းမာရေး အတွက် မကောင်းပါ ။

ကော်ဖီမိတ်လုပ်တဲ့ ဖော်မြူလာတွေက နှစ်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ အရောင်ချွတ် သကြား နဲ့တာရှည်ခံဆေးတွေပဲ ပါတော့တဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။

ပြောင်းဖူးမှလာသော သကြား – ပြောင်းဖူးတွေ အများစုက မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းထားတာတွေပါ။ သကြားတွေက လူကို အဝလွန်စေပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေမှာ အဆီတွေ စုပြီး ဆီးချို သွေးတိုး နှလုံးရောဂါ ကင်ဆာ တွေ ဖြစ်ပွားစေပါတယ် ။

တချို့ အင်ဇိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ စုတ်ယူခြင်းကို လျော့နည်း စေပါတယ် ။ပဲပိစပ် ဆီ က တာရှည်ခံအောင် လုပ်ထားတဲ့ဆီ ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ အဆီပါ ။ သွေးတွင်း အဆီများမှုကို အားပေးပြီး နှလုံးသွေးကြောရောဂါ အဖြစ်များစေပါတယ် ။

နောက်ဓာတု ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ ဖော့စဖိတ်အက်ဆစ် က ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေ မှာလည်း သုံးပါတယ်။ကော်ဖီမိတ်မှာ ဘာ အာဟာရဓာတ်မှ မပါတဲ့ အပြင် ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးကျိုးသာ ဖြစ်စေတာမို့ နွားနို့ အုန်းနို့ ပျားရည် စသည်တို့ အစားထိုး သုံးဖို့ အကြံပေးကြပါတယ် ။

ကော်ဖီမှုန့် အစစ်နဲ့လုပ်တဲ့ ကော်ဖီမစ် အထုတ်တွေလည်း ရှိပါတယ် ။ ဈေးပေါတဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေကတော့ သကြားတောင် ဈေးပေါတဲ့ဆေးသကြား အပေါစား ကော်ဖီမိတ်တွေ သုံးတာပါ ။ တစ်ထုတ်လုံးက ဓာတု ပစ္စည်းတွေပါပဲ ။တီးမစ်ကလည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ ။

သဘာဝ လက်ဖက်ခြောက်က ထုတ်တာရှိသလို ဓာတု ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်ထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ကဲ ကော်ဖီမစတီးမစ် သောက်ကြဦးမလား ဗျို့ ။

Credit

Zawgyi

၂၅၀ ေပးေသာက္ေနရၿပီျဖစ္တဲ့ ေကာ္ဖီမစ္ေတြကို ေကာ္ဖီမႈန႔္အစစ္နဲ႔ လုပ္တယ္လို႔ ထင္ေနၾကတုန္းလားကြယ္

ေကာ္ဖီမစ္မွာ ပစၥည္း ၃ မ်ိဳးပါဝင္ ပါတယ္။ ၁= ေကာ္ဖီမႈန႔္

၂= သၾကား

၃= ေကာ္ဖီမိတ္

၁=ေကာ္ဖီမႈန႔္က မူလက ေကာ္ဖီေစ့ကေန တဆင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်က္ခ်င္း အရည္ေပ်ာ္ေစႏိုင္တဲ့ အသင့္ေဖ်ာ္ေကာ္ဖီမႈန႔္ ကို သုံးၾကပါတယ္ ။ အခု ေနာက္ပိုင္း ပိုေဈးသက္သာတဲ့ ေကာ္ဖီမႈန႔္ အတုေတြ သုံးလာၾကပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္ကအဆ ၁၀၀ – အဆ ၂၀၀ အထိ သက္သာတယ္လို႔ ထိုင္ဝမ္ကအစားအေသာက္ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္ ။ထိုင္ဝမ္မွာ ေကာ္ဖီမႈန႔္ အတုကို ပဲစိမ္းအမႈန႔္ ေကာ္ဖီရနံ႔လို႔ေခၚတဲ့ဓာတုေဗဒ ေကာ္ဖီမႈန္နဲ႔ ေရာလိုက္တာပါ ။

အဲဒါကိုသၾကား ေကာ္ဖီမိတ္ ေတြနဲ႔ ေရာ ေဖ်ာ္လိုက္တဲ့အခါ ေကာ္ဖီအစစ္နဲ႔ခြဲလို႔ မရ ေတာ့ပါဘူး။ဒီလိုလုပ္တာစိတ္ေကာင္းရွိတဲ့ထုတ္လုပ္သူတဲ့။ တခ်ိဳ႕ကပဲစိမ္းမႈႏ္ု႔ မထည့္ဘဲမီးေသြးမႈန႔္ေတြထည့္လုပ္ၾကတယ္။ ေကာ္ဖီရနံ႔ လို႔ေခၚတဲ့

ဓာတုေဗဒ ေကာ္ဖီေတြဟာအသည္းနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ကိုထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ထိုင္ဝမ္FDA က ေကာ္ဖီမႈန႔္ အတု ေကာ္ဖီရနံ႔ေတြကိုတရားဝင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ေကာ္ဖီမႈန႔္အတုနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ေကာ္ဖီေတြေရာင္းခ်ေနၾကပါတယ္။

ေကာ္ဖီမႈန႔္ အတုေတြကို ပဲစိမ္းမႈန႔္နဲ႔ လုပ္တဲ့အတြက္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ေတာ့ နည္းနည္း ရႏိုင္ပါတယ္ ။ မီးေသြးမႈန႔္က အစားအေသာက္မွာ သုံးတာ ရွိပါတယ္ ။

ထိုင္ဝမ္မွာမီးေသြးမႈန႔္နဲ႔လုံးထားတဲ့ေျမပဲရွိပါတယ္။အေမရိကန္မွာခ်ားကိုးလ္မိုခါးဆိုၿပီး ေခ်ာကလက္မႈန႔္မီးေသြးမႈန႔္သၾကား ေကာ္ဖီမိတ္ေတြပါတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေရာင္းပါတယ္။မီးေသြးမႈန႔္ကအုန္းမုတ္ခြက္ကရတဲ့ မီးေသြးမႈန႔္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

ဟိုတေလာက ျမန္မာျပည္ကေကာ္ဖီမစ္စက္႐ုံကိုအုန္းမႈတ္ခြက္ေတြပို႔တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖဘ မွာေတြ႕လိုက္တယ္။အုန္းမႈတ္ခြက္ကိုမီးေသြးမႈန႔္လုပ္ၿပီး ေကာ္ဖီမစ္ထဲထည့္တာလားေတာ့မသိဘူးေပါ့ေလ။ထင္တာေျပာတာပါ။

ပိုဆိုးတာကေတာ့အဆိပ္ပါတဲ့ေကာ္ဖီမႈန႔္ေတြပါ

၂၀၁၈ ခု ဧၿပီလမွာ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရွိ ေကာ္ဖီစက္႐ုံ တစ္ခုကိုစစ္ေဆးၾကည့္တဲ့ အခါဓာတ္ခဲ အေဟာင္းေတြက ရတဲ့ အမည္းေရာင္ အမႈန႔္ေတြကို သုံးၿပီး ေကာ္ဖီေစ့ေတြကို ေဆးဆိုးတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။

ဓာတ္ခဲ အေဟာင္းေတြကရတဲ့ အမႈန႔္ ၃၅ ကီလိုဂရမ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဒီအမႈန႔္ေတြကို အေပါစား ေကာ္ဖီေစ့ေတြ ဝယ္ၿပီး အေရာင္လွေအာင္ေဆးဆိုးတယ္ဆိုတာ ပိုင္ရွင္က ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္ ။

ဓာတ္ခဲက ရတဲ့ အမႈန႔္ေတြမွာ မဂၢနီးစ္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဆိုတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ ပါတဲ့ အတြက္ ဒီေကာ္ဖီမႈန႔္ေတြ ေရရွည္ ေသာက္သုံးသူေတြမွာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ုံေၾကာေတြ ပ်က္စီးေစပါတယ္ ။

ဒီလို အဆိပ္ပါတဲ့ ေကာ္ဖီေစ့ ၁၀ တန္ေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္း ရမိၿပီး ၃ တန္ ေက်ာ္က ေဈးကြက္ထဲကို ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒီသတင္းဟာ ေကာ္ဖီ ေသာက္သုံးသူမ်ားကို အထိတ္တလန႔္ ျဖစ္သြား ေစခဲ့ပါတယ္ ။

ထိုင္ဝမ္ကိုဗီယက္နမ္ေကာ္ဖီတံဆိပ္၁၅ မ်ိဳးတငသြင္းခြင့္ျပဳထားတာမို႔ ဒီလိုအဆိပ္ပါတဲ့ ေကာ္ဖီ ၊ ေကာ္ဖီ မႈန႔္ေတြမဝင္ဘူးလို႔ဘယ္သူမွအာမ မခံႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ။၂=သၾကားကေတာ့ အရည္ေပ်ာ္လြယ္တဲ့အမႈန႔္ႏုတဲ့သၾကားကိုသုံးပါတယ္ ။

၃=ေကာ္ဖီမိတ္ကို ၁၉၆၁ ခုမွာအေမရိကန္နက္စ္တယ္ကုမၸဏီက စထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏြားႏို႔ႏွင့္မျပဳလုပ္ထားေသာမလိုင္အဆီပါ။ ဘေတြနဲ႔ လုပ္ထားတာလဲဆိုတာ ေဒါက္တာေဒၚခင္ႏြယ္ဝင္း ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ ။

ေကာ္ဖီ ေသာက္ ရင္ အသုံးျပဳ သည့္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ မျပဳလုပ္ထား ေသာ အမႈန႔္မ်ာ္ဟာ ၊ ဘာ ေတြ ပါ ေန တာ ပါ သ လဲ

၁=ေျပာင္းဖူး မွ လာ ေသာ သ ၾကား

၂=ႏို႔ထည့္ ထား သ ကဲ့ သို႔ ၊ ျဖစ္ ေန တာက ေတာ့ပဲပိစပ္ဆီ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

၃=ဆိုဒီယမ္ ကက္စီနိတ္ ႏြားႏို႔မွာ ပါဝင္ ေသာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ သူ ဟာ ျဒဗ္ဝတၳဳ မ်ား မၿပိဳကြဲ ေစ ရန္ ထည့္ သည့္ ဓာတု ပစၥည္း တစ္ခု ျဖစ္ ပါ တယ္

၄=မိုႏိုဂလိုင္စီရိတ္ ႏွင့္ ဒိုင္ဂလိုင္စီရိတ္ – ပါဝင္ ေန ေသာ ပစၥည္း မ်ား ေရာစပ္ ရာ တြင္ ေကာင္းစြာ သမ ၍ တစ္သားတည္း ျဖစ္ ေစ ရန္အတြက္ ထည့္ ရ ေသာ ဝတၳဳ ပစၥည္း ေကာ္ဖီ ႏွင့္ အမႈန႔္တစ္သားတည္း ျဖစ္ ေန ေစရန္ျဖစ္ ပါ တယ္

၅=ေဖာ့စဖိတ္ အက္ဆစ္ ခပ္ ျပစ္ျပစ္ က ေလး ျဖစ္ ေန ေစ ၿပီး ပါဝင္ ေန ေသာ ပစၥည္း မ်ား တစုတစည္း တည္း တစ္ေပါင္း တည္း ျဖစ္ ေန ေစ ရန္ ျဖစ္ ေစ ေသာ ဓာတုပစၥည္းေၾသာ္ စဥ္းစား ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္အိပ္ယာက ႏိုးလာသည့္အခါ ေသာက္ ေတာ့ မည့္ ေကာ္ဖီ ခြက္ ထဲ မွာ ဒီ ဓာတုေဆး မ်ိဳးစုံကို ထည့္ၿပီး ေသာက္ ခ်င္ ပါ သ လား ဆို တဲ့ ေမးခြန္း ေပၚ ထြက္ လာပါ တယ္။

အခ်ိဳ႕ အမႈန႔္ဆိုရင္ အရသာ

အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ ေအာင္ ထပ္ ၿပီး ေရာေႏွာ ထား သည့္ ဓာတုေဆး ေတြ လဲ အပို ပါပါ ေသး တယ္။ဒီေကာ္ဖီမိတ္ေတြ ဟာ အမႈန႔္အေန နဲ႔ လာသလို အရည္ အျဖစ္ နဲ႔ လဲ ေရာင္း ခ် ေလ့ ရွိ ပါ တယ္။

အမႈန႔္မွာ က ခဲ မသြား ရ ေအာင္ ဓာတုေဆး တစ္ မ်ိဳး ထပ္ ၿပီး ပါ ျပန္ ပါ တယ္။ ဆိုဒီယမ္ အလူမီႏိုဆီလီကိတ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေလာင္ကြၽမ္းေစ တတ္ ေသာ ဓာတ္ တစ္ မ်ိဳး လဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။အဂၤလိပ္ လိုဖတ္ ရန္ ခက္ခဲ မႈ ရွိ သူ မ်ား အတြက္ ဘာသာ ျပန္ ေပးလိုက္ ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ကြၽန္မ ၏ အာေဘာ္ မဟုတ္ပါ။ ေဒါက္တာေဒၚခင္ႏြယ္ဝင္း ေဆာင္းပါးမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။ေကာ္ဖီမိတ္ ဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္မႈ ရွိမရွိ ။ ေကာ္ဖီမိတ္မွာ သၾကား ၊ မေကာင္းတဲ့အဆီ၊ တာရွည္ အထားခံေဆး ပဲပါလို႔ က်န္းမာေရး အတြက္ မေကာင္းပါ ။

ေကာ္ဖီမိတ္လုပ္တဲ့ ေဖာ္ျမဴလာေတြက ႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အေရာင္ခြၽတ္ သၾကား နဲ႔တာရွည္ခံေဆးေတြပဲ ပါေတာ့တဲ့ ပစၥည္း တစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။

ေျပာင္းဖူးမွလာေသာ သၾကား – ေျပာင္းဖူးေတြ အမ်ားစုက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ေျပာင္းထားတာေတြပါ။ သၾကားေတြက လူကို အဝလြန္ေစပါတယ္။ ကိုယ္တြင္း ကလီစာေတြမွာ အဆီေတြ စုၿပီး ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး ႏွလုံးေရာဂါ ကင္ဆာ ေတြ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္ ။

တခ်ိဳ႕ အင္ဇိုင္းေတြကို ထိခိုက္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြ စုတ္ယူျခင္းကို ေလ်ာ့နည္း ေစပါတယ္ ။ပဲပိစပ္ ဆီ က တာရွည္ခံေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ဆီ ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေပးတဲ့ အဆီပါ ။ ေသြးတြင္း အဆီမ်ားမႈကို အားေပးၿပီး ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါ အျဖစ္မ်ားေစပါတယ္ ။

ေနာက္ဓာတု ပစၥည္းတမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေဖာ့စဖိတ္အက္ဆစ္ က ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ အလွကုန္ ပစၥည္းေတြ မွာလည္း သုံးပါတယ္။ေကာ္ဖီမိတ္မွာ ဘာ အာဟာရဓာတ္မွ မပါတဲ့ အျပင္ က်န္းမာေရး အတြက္ ဆိုးက်ိဳးသာ ျဖစ္ေစတာမို႔ ႏြားႏို႔ အုန္းႏို႔ ပ်ားရည္ စသည္တို႔ အစားထိုး သုံးဖို႔ အႀကံေပးၾကပါတယ္ ။

ေကာ္ဖီမႈန႔္ အစစ္နဲ႔လုပ္တဲ့ ေကာ္ဖီမစ္ အထုတ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။ ေဈးေပါတဲ့ ေကာ္ဖီမစ္ေတြကေတာ့ သၾကားေတာင္ ေဈးေပါတဲ့ေဆးသၾကား အေပါစား ေကာ္ဖီမိတ္ေတြ သုံးတာပါ ။ တစ္ထုတ္လုံးက ဓာတု ပစၥည္းေတြပါပဲ ။တီးမစ္ကလည္း ထိုနည္း၎ပါပဲ ။

သဘာဝ လက္ဖက္ေျခာက္က ထုတ္တာရွိသလို ဓာတု ပစၥည္းေတြနဲ႔ ထုတ္ထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။ကဲ ေကာ္ဖီမစတီးမစ္ ေသာက္ၾကဦးမလား ဗ်ိဳ႕ ။

Credit

သက်တမ်း (၁၂၀) နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ၉လနဲ့ အပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတား သမိုင်း

သက်တမ်း (၁၂၀) နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ၉လနဲ့ အပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတား သမိုင်း

ဂုတ်ထိပ်တံတားသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုနှင့် ကျောက်မဲအကြား မန္တလေး၊ လားရှိုး မီးရထား လမ်းပေါ်တွင်

တည်ရှိသည်။ သီပေါမြို့နယ်တွင် ဟိုကွတ် အမည်ဖြင့် ရွာတစ်ရွာရှိသည်။ ဟိုကွတ်ဟူသော အမည်သည် ထိုနေရာတွင် မြစ်ချောင်းများ ငုပ်လျှိုး ကွယ်ပျောက် သွားသည်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုရွာအနီးတွင် နမ်းပဆေးမြစ်သည် မြေကြီးထဲသို့ ငုပ်လျှိုးသွားပြီး အခြားတစ်နေရာရောက်မှ မြစ်ကြောင်းပြန်ပေါ်လာသဖြင့် နမ်းပဆေးမြစ် ငုပ်သွားသည့် ထိပ်နေရာဟု ရည်ညွှန်းကာ ထိုနေရာကို ငုပ်ထိပ်ကျေးရွာဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ကာလ ရွေ့လျားလာသောအခါ ငုပ်ထိပ်မှ ဂုတ်ထိပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။


ခရစ် ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရသည် မန္တလေးမှ ဗန်းမော်သို့ မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရာ မန္တလေးမှ ကွမ်းလုံသို့ မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရန်လည်း လိုအပ်သည်ကို တွေ့ရှိလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဂုတ်ထိပ်တံတားကို စတင်ဆောက်လုပ်ရန် မြန်မာပြည်အစိုးရက စီမံ လေသည်။

ဂုတ်ထိပ်တံတားသည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန္တလေး – လားရှိုးရထားလမ်းပေါ်ရှိ နောင်ချိုဘူတာအလွန် ခုနှစ်မိုင်ခန့်တွင် ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ် တံတားကြီး တည်ရှိသည်။

အဆိုပါတံတားကြီးသည် အခြားရထားလမ်းကူး တံတားများကဲ့သို့ မြစ်ချောင်းများကို ဖြတ်ကျော် တည်ဆောက် ထားခြင်းမဟုတ်ပဲ ထူးထူးခြားခြား မီးရထားမိုင်တိုင် အမှတ် ၄၆၃/ဝ-၉ တွင်ရှိသော ကျောက်ဂူကြီး အပေါ်သို့ဖြတ်၍ တောင်ထိပ် ၂ ခုကို ဆက်သွယ်ထားသည်။


အဆိုပါ တံတားကြီးကို လန်ဒန်မြို့ရှိ Sir A.M.R Rendel & Co., ကုမ္ပဏီက ပုံစံရေးဆွဲခဲ့ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ Pennsylvania & Maryland Bridge and Construction Co., မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။

တည်ဆောက်မှုများကို ၁၈၉၉ ခုနှစ် အတွင်း စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၀၀ ပြည့်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၀၃ ခုနှစ် ရောက်မှသာ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။

အဆိုပါ တံတားကြီးတွင် ပေ ၁၂၀ ရှည်သော သံပေါင် ၁၀ ခု၊ ပေ ၆၀ ရှည်သော သံပေါင် ၇ ခု၊ ပေ ၄၀ ရှည်သော အလျားကူးသံပေါင် ၁၆ ခုနှင့် သံမဏိတိုင် ၁၆ တိုင်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ အမြင့်ဆုံးသံတိုင်မှာ ၃၂၀ ပေရှိပြီး အနိမ့်ဆုံးတိုင်မှာ ၄၅ ပေမြင့်သည်။

တံတားအရှည် ပေ ၂၂၆၀ ပေ ရှည်ပြီး တံတားအောက်ခြေမှ တိုင်းတာလျှင် ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၁၁၀၀ တွင် တည်ရှိသည်။ အဆိုပါတံတားကို တည်ဆောက်ရန် သံနှင့် သံမဏိတန်ချိန် ၄၃၁၁ တန် နှင့် သံမှို ၁ သန်း သုံးစွဲထားသည်။

မတ်စောက်သော တောင်စောင်းကြီးများနှင့် ထူထပ်သောတောကြီးများကို ရှင်းလင်း၍ အံ့ဘနန်းတည်ဆောက်ထားသော အဆိုပါ တံတားကြီးကို ထိုခေတ်က စတာလင်ပေါင် ၁၁၃၂၀၀ ခန့် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။

ခက်ခဲစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ရ သေ်ာလည်း အဆိုပါတံတား၏ တည်ဆောက်ကာလမှာ ၉ လသာ ကြာမြင့်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အကာင်း အတိုင်း ပကတိ တည်ရှိနေသေးသည်။

ထိုတံတားသည် နမ္မတူ သတ္တုတွင်း တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အရေးပါလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးကို လည်းများစွာ အထောက်အပံ့ပြုသည်။ ထိုအကြောင်းတို့ကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင် မဟာမိတ်တို့၏ မြေလှန်စနစ်အရ ဂုတ်ထိပ် တံတားသည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည်။

သို့သော် သံတိုင်အမှတ် ၂ နှင့် ၅ သာ ပျက်စီးခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်ဖန် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတ်ခွာပေးရသော ဂျပန်တို့သည် တံတား၏ အမြင့်ဆုံးတိုင်များ သံတိုင်အမှတ် ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၁ နှင့် ၁၂ တို့ကို အောက်ခြေမှစ၍ ဗုံးဖောက်ခွဲကာ ဖျက်ဆီးခဲ့ပြန်သည်။

လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ထိုတံတားကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ ငှားရမ်း၍ ပြင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း တင်ဒါတင်သွင်းသော အဖိုးနှုန်းမှာ ကြီးမြင့်လှသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မီးရထားဌာနကပင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၁၉၄၈ ခု၊ မေလက စတင်ခဲ့သော်လည်း နည်းပညာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပစ္စည်းရှားပါး၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ၁၉၅၁ ခု၊ ဩဂုတ်လ အတွင်း၌သာ ပြီးစီးခဲ့လေသည်။ထိုအချိန်က ဂုတ်ထိပ်တံတားကြီး ပြင်ဆင်မှု ကုန်ကျစရိတ်ငွေမှာ ငွေကျပ် ၃၂ သိန်း ဖြစ်သည်။

မီးရထားပေါ်မှမြင်ရသည့် ဂုတ်ထိပ်တံတားကြီး၏ အနီးကပ်မြင်ကွင်းကို တံတားကြီးပေါ်မှ ဖြတ်သန်းသွားဖူး ကြသူတိုင်း မမေ့နိုင်အောင် အမှတ်တရ ဖြစ်ကြရပေသည်။

ဂုတ်ထိပ်တံတားအဆင်းရှိ မော်တော်ကားလမ်းသည် ဂုတ်ထိပ်တံတား၏ အနောက်ဘက်တွင်ရှိသဖြင့် ကားလမ်း မှ ဂုတ်ထိပ်တံတားကို မမြင်နိုင်ကြဘဲ မီးရထားစီးမှသာ ဂုတ်ထိပ်တံတားကြီးကို မြင်နိုင်သည်။

ဂုတ်ထိပ် တံတားကို အနီးကပ်မြင်တွေ့နိုင်ရန် ဂုတ်ထိပ်ကြည့် ခရီးသည်များ သည် မီးရထားဖြင့်သာ ဂုတ်ထိပ်တံတားရှိရာသို့ သွားကြရပေသည်။နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ၂ဝ မှ ၃ဝ ကျော်အထိ မီးရထားဖြင့် လာကြကြောင်း သိရှိရပေသည်။

ယင်းတံတားကို တည်ဆောက်သည့် နည်းပညာ အဆင့်မြင့်မားမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လှပမှုတို့ကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ထင်ရှား ကျော်ကြားလာသော တံတားဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် စာရင်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

မြန်မာပြည်၏ အမြင့်ဆုံးနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး တံတား၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မီးရထားသံလမ်း တံတားဟု မှတ်ကျောက်တင် ဆဲ ဖြစ်သည်။

Credit – Photo Uploader

Credit – မူရင်းရေးသားသူ

Zawgyi

သက္တမ္း (၁၂၀) ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ၉လနဲ႔ အၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကမာၻေက်ာ္ ဂုတ္ထိပ္တံတား သမိုင္း

ဂုတ္ထိပ္တံတားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ ေက်ာက္မဲအၾကား မႏၲေလး၊ လားရႈိး မီးရထား လမ္းေပၚတြင္

တည္ရွိသည္။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟိုကြတ္ အမည္ျဖင့္ ႐ြာတစ္႐ြာရွိသည္။ ဟိုကြတ္ဟူေသာ အမည္သည္ ထိုေနရာတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ငုပ္လွ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္ သြားသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႐ြာအနီးတြင္ နမ္းပေဆးျမစ္သည္ ေျမႀကီးထဲသို႔ ငုပ္လွ်ိဳးသြားၿပီး အျခားတစ္ေနရာေရာက္မွ ျမစ္ေၾကာင္းျပန္ေပၚလာသျဖင့္ နမ္းပေဆးျမစ္ ငုပ္သြားသည့္ ထိပ္ေနရာဟု ရည္ၫႊန္းကာ ထိုေနရာကို ငုပ္ထိပ္ေက်း႐ြာဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ကာလ ေ႐ြ႕လ်ားလာေသာအခါ ငုပ္ထိပ္မွ ဂုတ္ထိပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခရစ္ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ မႏၲေလးမွ ဗန္းေမာ္သို႔ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာ မႏၲေလးမွ ကြမ္းလုံသို႔ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂုတ္ထိပ္တံတားကို စတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာျပည္အစိုးရက စီမံ ေလသည္။

ဂုတ္ထိပ္တံတားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မႏၲေလး – လားရႈိးရထားလမ္းေပၚရွိ ေနာင္ခ်ိဳဘူတာအလြန္ ခုႏွစ္မိုင္ခန႔္တြင္ ကမာၻေက်ာ္ ဂုတ္ထိပ္ တံတားႀကီး တည္ရွိသည္။

အဆိုပါတံတားႀကီးသည္ အျခားရထားလမ္းကူး တံတားမ်ားကဲ့သို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ ထူးထူးျခားျခား မီးရထားမိုင္တိုင္ အမွတ္ ၄၆၃/ဝ-၉ တြင္ရွိေသာ ေက်ာက္ဂူႀကီး အေပၚသို႔ျဖတ္၍ ေတာင္ထိပ္ ၂ ခုကို ဆက္သြယ္ထားသည္။

အဆိုပါ တံတားႀကီးကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ Sir A.M.R Rendel & Co., ကုမၸဏီက ပုံစံေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ Pennsylvania & Maryland Bridge and Construction Co., မွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ အတြင္း စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၀၀ ျပည့္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ေရာက္မွသာ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ တံတားႀကီးတြင္ ေပ ၁၂၀ ရွည္ေသာ သံေပါင္ ၁၀ ခု၊ ေပ ၆၀ ရွည္ေသာ သံေပါင္ ၇ ခု၊ ေပ ၄၀ ရွည္ေသာ အလ်ားကူးသံေပါင္ ၁၆ ခုႏွင့္ သံမဏိတိုင္ ၁၆ တိုင္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အျမင့္ဆုံးသံတိုင္မွာ ၃၂၀ ေပရွိၿပီး အနိမ့္ဆုံးတိုင္မွာ ၄၅ ေပျမင့္သည္။

တံတားအရွည္ ေပ ၂၂၆၀ ေပ ရွည္ၿပီး တံတားေအာက္ေျခမွ တိုင္းတာလွ်င္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၁၁၀၀ တြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါတံတားကို တည္ေဆာက္ရန္ သံႏွင့္ သံမဏိတန္ခ်ိန္ ၄၃၁၁ တန္ ႏွင့္ သံမႈိ ၁ သန္း သုံးစြဲထားသည္။

မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ေစာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ထူထပ္ေသာေတာႀကီးမ်ားကို ရွင္းလင္း၍ အံ့ဘနန္းတည္ေဆာက္ထားေသာ အဆိုပါ တံတားႀကီးကို ထိုေခတ္က စတာလင္ေပါင္ ၁၁၃၂၀၀ ခန႔္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။

ခက္ခဲစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရ ေသ္ာလည္း အဆိုပါတံတား၏ တည္ေဆာက္ကာလမွာ ၉ လသာ ၾကာျမင့္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အကာင္း အတိုင္း ပကတိ တည္ရွိေနေသးသည္။

ထိုတံတားသည္ နမၼတူ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးကို လည္းမ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ ထိုအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးတြင္ မဟာမိတ္တို႔၏ ေျမလွန္စနစ္အရ ဂုတ္ထိပ္ တံတားသည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။

သို႔ေသာ္ သံတိုင္အမွတ္ ၂ ႏွင့္ ၅ သာ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆုတ္ခြာေပးရေသာ ဂ်ပန္တို႔သည္ တံတား၏ အျမင့္ဆုံးတိုင္မ်ား သံတိုင္အမွတ္ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တို႔ကို ေအာက္ေျခမွစ၍ ဗုံးေဖာက္ခြဲကာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပန္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ထိုတံတားကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ငွားရမ္း၍ ျပင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း တင္ဒါတင္သြင္းေသာ အဖိုးႏႈန္းမွာ ႀကီးျမင့္လွသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားဌာနကပင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၄၈ ခု၊ ေမလက စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပစၥည္းရွားပါး၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ၁၉၅၁ ခု၊ ဩဂုတ္လ အတြင္း၌သာ ၿပီးစီးခဲ့ေလသည္။ထိုအခ်ိန္က ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီး ျပင္ဆင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေငြမွာ ေငြက်ပ္ ၃၂ သိန္း ျဖစ္သည္။

မီးရထားေပၚမွျမင္ရသည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီး၏ အနီးကပ္ျမင္ကြင္းကို တံတားႀကီးေပၚမွ ျဖတ္သန္းသြားဖူး ၾကသူတိုင္း မေမ့ႏိုင္ေအာင္ အမွတ္တရ ျဖစ္ၾကရေပသည္။

ဂုတ္ထိပ္တံတားအဆင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းသည္ ဂုတ္ထိပ္တံတား၏ အေနာက္ဘက္တြင္ရွိသျဖင့္ ကားလမ္း မွ ဂုတ္ထိပ္တံတားကို မျမင္ႏိုင္ၾကဘဲ မီးရထားစီးမွသာ ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီးကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ဂုတ္ထိပ္ တံတားကို အနီးကပ္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ဂုတ္ထိပ္ၾကည့္ ခရီးသည္မ်ား သည္ မီးရထားျဖင့္သာ ဂုတ္ထိပ္တံတားရွိရာသို႔ သြားၾကရေပသည္။ေန႔စဥ္ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ၂ဝ မွ ၃ဝ ေက်ာ္အထိ မီးရထားျဖင့္ လာၾကေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

ယင္းတံတားကို တည္ေဆာက္သည့္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လွပမႈတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလာေသာ တံတားျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ စာရင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္၏ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံး တံတား၊ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး မီးရထားသံလမ္း တံတားဟု မွတ္ေက်ာက္တင္ ဆဲ ျဖစ္သည္။

Credit – Photo Uploader

Credit – မူရင္းေရးသားသူ